Kurmsal Kimlik İçin Görsel Dil

Kurmsal Kimlik İçin Görsel Dil Bu görsel dil sistemi, hedef kitlenizle nasıl iletişim kurduğunuz veya markanız veya ürününüzle etkileşime girecek insanları akla gelebilecek her medya aracılığıyla nasıl daha iyi bir şekilde kullanabileceğinizi belirler. İnternetten mütevazi iş kartına, kapsamlı yaklaşımınız bütün yaratıcı çözümlerin temelini oluşturur. Kurumun iş felsefesi, temel değerleri, vizyonu ve misyonu kurumsal kimlik tasarımını oluştururken tezahür ettirilmelidir. Genel olarak bir firmanın kurumsal kimliği finansal performans ve iş çevrimlerinden etkilenmez. Kurumsal Kimlik genellikle güçlü veya zayıf olarak sınıflandırılır ve işletme hayatı boyunca az çok kalıcı kalır.   Kurumsal Kimlik Analizi Kurumsal Kimlik, bir kurumun kendisini nasıl gördüğü ve müşterileri, çalışanları, yatırımcıları ve işbirlikçilerini içeren halka nasıl canlandırılmasını istediğinin bir temsilidir. Genellikle, kurumsal kimliği oluşturmak için marka etkinlikleri ve renk şemaları, kelimeler, tasarımlar ve ticari markaların bir kombinasyonu kullanılır. Genellikle bir kuruluşun kurumsal iletişim departmanı tarafından yapılır.   Kurumsal Kimliği Marka Kimliği ve Marka İmajına Bağlama Kurumsal kimlik, markanızın fiziksel görünüşü ise, marka kimliği, şirketin markanın nasıl görünmesini istediğidir. Bu, bir kişilik veya değer duygusu ve ayrıca markanızın ürün veya hizmetlerinin özelliklerini ve faydalarını içerebilir. Marka kimliğinin, doğal olarak şirketin kültürünü, hedeflerini ve amaçlarını birleştirmeye katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin, Google, marka ve kurumsal kimliğinde de gösterilen canlı, eğlenceli, yenilikçi […]

Kurumsal Kimlik İle Markayı Kişiselleştirme

Kurumsal Kimlik İle Markayı Kişiselleştirme Dışarıdan, kurumsal markalar müşterilerin kafasında ve ortak ürün özellikleri, faydalar veya tutumlar gibi markayı farklılaştırmaya yardımcı olabilecek diğer önemli unsurlar barındırır. Kurumsal kimlik, kurumun tüm çalışanlarının değerlerini, eylemlerini ve sözlerini yansıtır. İşletmeler arası bir ortamda, kurumsal kimlik tasarımı çoğunlukla geniş bir yelpazedeki çalışanlarla doğrudan temas yoluyla belirlenir. Farklı odak noktalarının bir sonucu olarak, kurumsal düzeydeki özellikler, firmanın sattığı bireysel ürünleri ve beş ürün markası kişilik boyutunu aşar.   Kurmsal Kimlik Tasarımının Temel Bileşenleri Nelerdir? Kurumsal imajın temel bir bileşeni, kurumsal marka kişiliğidir. Geçmişte ürün düzeyinde marka kişiliği çalışılmıştı. Aaker 11, 60 ABD ürün markasına atfedilen marka kişiliğini inceledi ve beş ana kümeye düştüğünü buldu: (1) samimiyet, (2) heyecan, (3) yeterlilik, (4) karmaşıklık ve (5) sağlamlıktır. Bununla birlikte, kurumsal marka kişiliği, hem şirketi hem de bir bütün olarak organizasyonu oluşturan çalışanların (hem üst yönetim hem de müşteriye yönelik) algıları hakkında daha fazladır.   Kurumsal Kimlik Tasarımının Niteliği Kurumsal marka kişilik boyutlarını nitelemek için kullanışlı bir yol, duygusal (duygular), bilişsel (düşünceler) ve konvansiyonel (eylemler) boyutlardan oluşan, tutumların üçlü görünümüdür. Özellikle, başarılı bir 21. yüzyıl işletmesinin kurumsal kişilik özelliklerinin “kalp”, “akıl” ve “vücut” ile ilgili üç boyutta toplana bileceğine inanılıyor.. Bu boyutlar, organizasyondaki çalışanlara rehberlik edebilecek ve şirketin […]

Kurumsal Kimlik Tasarımı ile Güven Oluşturma

Kurumsal Kimlik Tasarımı ile Güven Oluşturma Şirketinizin imajı ve itibarı, şirketinizin büyümesi için de önemli bir unsurdur. Müşterilerinize tam olarak ne sunmak istediğiniz çok önemlidir. Kurumsal Kimlik şirketinizin sayılan, sevilen ve değer verilen bir kurum olması için en gerekli unsurdur. Kurumsal Kimlik oluşturamamış bir şirket başarısızlığı için başka sebepler aramamlıdır. Kurumsal Kimlik tasarımınızda göstermiş olduğunuz gibi kaliteli hizmetler sunmak zorundasınız.   Şirketinizin imajı ve itibarı sağladığınız hizmetlerin kalitesine ve hizmetlerin kalitesine çalışma faaliyetlerinizin, stratejinizin ve pazarlama planlarınızın şekline bağlıdır.   Kurumsal Kimlik Tasarımında Mülkiyet ve Kontrol Şirketinizin Kurumsal kimlik tasarımı, mülkiyeti ve kontrolü de artırmanıza yardımcı olur. Müşteriler artık işletmeniz ve hizmetlerinizden haberdar olduklarından, sahiplik ölçütlerinizi ve kuruluşunuz üzerindeki kontrolünü anlayabilirler. Değişen kriterler hakkında düzenli olarak güncellenmelisiniz, şirketler de değişen zamanlara ve yeni mesajlara uyum sağlamak için yeni mesajları entegre edebilmelidir. Yeni kurulan şirketler genellikle işlerinin uzun vadeli kurulmasına odaklanır, ancak kuruluşlarının tanımlanma kolaylığına odaklanmazlar. Herhangi bir şirket, güçlü bir Kurumsal Kimlik geliştirerek kolayca tanınır. Herhangi bir kuruluşun kendi ticari organizasyonunun ayrı bir görüntüsünü oluşturmasına yardımcı olabilir. Şirket şimdi, müşterilerin iş organizasyonunuzla ilgili düşüncelerini belirleyen Güçlü Kurumsal Kimlik ile ayrı ayrı tanımlanabilir. Kurumsal kimlik tasarımının dezavantajları: 1) Kurumsal Kimlik Tasarım maliyetleri: Kurumsal bir kimlik tasarlamak, hem zaman alan hem de şirket […]

Kurumsal Kimlik ile Şirketin Vizyonunu Belirlemek

Kurumsal Kimlik İle şirketin Vizyonunu Belirlemek Bir şirketin uzun vadede sürdürebilmesi için her zaman “Sırada ne var ve biz bunu nasıl çözebiliriz ”sorularını yanıtlaması gerekir. Bugünün düşünceleriyle bir imaj geliştirmek son derece kısa görüşlü olacaktır ve bu nedenle şirketin uzun vadeye bakması ve kurumsal kimlik tasarımı buna göre düşünmesi ve planlaması gerekir. Yeni ürün gruplarında planlama, beş yıllık planlama, mevcut ürünlerde değişiklik vb., Şirketin geleceğine ve ardından kurumsal kimliğin geleceğine karar verirken dikkat edilmesi gereken hususlardır. Müşteriler, kartvizitlerinizde, web sitenizde veya sosyal medya profilinizde sürekli olarak kullanılan profesyonel bir marka gördüğünde, işlerini hak eden bir şirketin imajını elde ederler. Beklentiler, başarılı olmalarına yardımcı olacak kaynakları olan bir şirket arar. Ayrıca daha köklü bir şirket için daha fazla ödeme yapmayı da bekleyecekler. Onlara ev yapımı bir kartvizit verirseniz ya da web sayfanızın varlığı profesyonelce değilse, küçük olduğunuzu ve işlerine ya da hak ettiğini düşündüğünüz ücretlere layık olmadığını düşünürler. Kurumsal bir kimlik oluşturun: Neden başladığınız, bugün nerede olduğunuz, nereye gitmek istediğiniz ve nasıl devam etmek istediğiniz gibi tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, bir şirket Kurumsal kimlik tasarımını geliştirmek, değiştirmek ve sürdürmek için kendi stratejisini hazırlayabilir ve formüle edebilir. Konumlandırmak suretiyle marka stratejisi oluşturmak, ürünlerle marka kişiliği, etkili ve göz alıcı logolar geliştirmek, […]

Kurumsal Kimlik Tasarım

Kurumsal Kimlik Tasarım Kurumsal kimlik genellikle kurumsal tasarımla eşittir. Ancak, gerçekte bu, kurumsal kimliğin sadece bir yönüdür – yani şirketin görsel görüntüsüdür. Dolayısıyla kurumsal tasarım, kurumsal kimliğin en belirgin kısmıdır. Kurumsal kimlik tasarım unsurları arasında şirket logosu, ticari fuarlarda görsel kurumsal varlığı, şirket web sitesinin tasarımı ve şirket ürünlerinin ve ambalajlarının öne çıkan tasarım özellikleri yer almaktadır.   Kurumsal Davranış Kurumsal davranışın kurumsal kimlik üzerindeki etkisi açısından önemi asla göz ardı edilmemelidir. Bu aynı zamanda bir şirketin, menfaat sahipleri olarak kabul edilebilecek herkese yönelik davranışını da içerir. Müşterileri, medyayı ve halkı etkileyen dış davranışların yanı sıra, kurumsal davranış da iç meselelerle şekillenebilir. Bunlar, çalışanların adil muamele görmesini ve yönetim ekibinin davranış ve liderlik tarzını içerir. Şirket çalışanları da benimsemeyi seçtikleri değerleri temel alarak kurumsal davranış üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.   Kurumsal İletişim Tutarlı bir dil ve iletişim tarzı, kurumsal kimliğin de önemli bileşenleridir. Kurumsal iletişim, basın bültenleri ve reklam sloganları gibi ortak ticari faaliyetlerin yanı sıra, çalışanlarla aralarında iletişim, personel dergisi vb. Dahil olmak üzere iç iletişim olarak düşünülebilecek çeşitli etkinliklerle ilgilidir. Tutarlı bir kurumsal kimlik dağıtımı sadece şirketin daha geniş kitlelere temsili ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda şirket işgücündeki iç ilişkileri de kapsamaktadır.   Peki Kurumsal Kimlik […]

Kurumsal Kimlik Kavramı ve Hedef Kitlesi

Kurumsal Kimlik Kavramı Ve Hedef Kitlesi Başarılı bir şirket kurumsal kimlik tasarımını iyi işler hale getirmek, kar ve iş başarısı oluşturabilmek için belirli bir araştırmayı yürütmek ve belirli bir şirketin görsel veya web kimliğini oluşturmaktan sorumlu kişilere rehberlik etmesi gerektiğini bilir . İlk olarak, uygun bir hedef kitle, yani, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kullanması gereken insanların ortalama yaşını ve maddi durumlarını belirlemek önemlidir. Daha da ileri giderseniz, en azından kabaca eğitim seviyelerini ayrıntılı olarak belirlemek iyi bir fikir olacaktır. Görsel ve / veya kurumsal kimlik oluşturmak için bir bütçe planlaması gerekir. Bu araştırmada, yapmış oldukları olası hataları anlamak için rakip firmaların kapsamlı bir analizini de kullanabilirsiniz. Kuşkusuz, ne kadar çok bilgiye sahipseniz, şirketinizin kurumsal kimlik tasarımını oluşturmak o kadar kolay olacaktır.   Araştırmalar Başarıyı Artırır Mı? Tüm araştırmayı yaptığınızda, şirketin web veya kurumsal kimlik tasarımını oluşturma sürecinde size yardımcı olacak bu konuda donanıma sahip bir kişi veya firma bulmanız gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi, kurumsal kimlik tasarımı ilk önce web sitesine atıfta bulunur ve bunun için, bir web tasarımcısı veya web tasarım şirketi kuracaksınız ve tüm yönergeleri sunacaksınız, böylece bu uzmanlar size en uygun çözümü sunacaktır. Onlara kurumsal kimlik oluşturmak için bütçenizin ne kadar olduğuna dair bir gösterge vermeyi unutmayın, […]

Kurumsal Kimlik Tasarımını İfade Edebilme Yöntemleri

Kurumsal Kimlik Tasarımını İfade Edebilme Yöntemleri Neredeyse her tasarımcı, kurumsal kimlik sorunuyla er ya da geç karşılaşır. Ancak bununla ilgili olan şey, sadece birçok müşteriye değil, aynı zamanda birçok tasarımcıya da gizemli olmaktır: estetiğe çok fazla enerji harcanmaktadır, ancak kurumsal kimlik tasarımının gelişiminin bir şirketin tüm bölümlerini ne kadar güçlü bir şekilde etkilediği bilinmemektedir. Her gün ve neredeyse sürekli olarak, devasa miktarda bilgi ile karşı karşıya kalıyoruz. Kalıcı uyaranları duyularımızla sürekli algılıyoruz; onları tanımak, sıralamak ve tepki vermek zorundayız. Beynimiz bu taşma ile ancak en önemli uyaranları güçlü bir şekilde seçerek başa çıkabilir. Bununla birlikte, beynimizin gelen bilgileri filtrelemesine göre çoğu kriter sabit değil, esnektir. Bu durum şirketler ve kuruluşlar için sorunlara neden olmaktadır.   Kurumsal Kimlik Ürüne Duyulan Güveni Etkiler Mi? Türkiye’de birkaç yıl önce ilgili bir telekomünikasyon şirketi varken, bugün onlarca şirket bu pazarı dolduruyor. Geçmişte yalnızca bir avuç kadın dergisine varken, bir kadın bugün pek çok dergi arasından seçim yapabilir. Tüketiciler, hangi ürünü almaya karar vermeden önce daha fazla bilgiyi işlemelidir. Bu bağlamda, şirket arkasında bir ürün gittikçe daha fazla önem kazanıyor, çünkü kurumsal kimlik kavramını satın alma kararlarımızı güçlü bir şekilde etkiliyor.   Ürünler ve Başarı Kurumsal kimlik kavramının bu durumdaki önemi bilinmektedir. Ürünler gelir ve […]

Kurumsal Kimlik Tasarımı İle Kurumsal Stratejinin Önemi

Kurumsal Kimlik Tasarımı İle Kurumsal Stratejinin Önemi Kurumsal kimlik tasarımının iş hayatımızdaki önemini anlatırken atlamamız gereken bir diğer konu ise kurumsal kimlik kadar önemli olan kurumsal stratejidir. Peki nedir kurumsal strateji; İyi bir kurumsal stratejinin olağan amaçları:   Şirket İçi Şirket Dışı Kurumsal Kimlik Personel işbirliği: Sonuç Piyasayı profilleme: Özel bir kurumsal kimlik tasarımını diğer rakiplerden doğal olarak farklı kılan en önemli unsurdur. Çalışanların pazarlığı: Topluluk duygusu ve sadakat ile daha iyi performans kurumsal imajı arttırır: Müşterilerin şirkete karşı olumlu duygu ve davranışları olmasını sağlamasını sağlar. Net hedefler: Farklı departmanlar şirkete katkılarını ya da bir başka deyişle faydalarını bir olarak görür ve hedef içim birlikte çalışırlar. Bilindik marka ve yapı markanın imajının yaygın olarak tanınması, müşteri sadakatinin artırılması için en önemli ölçülerdir. Kurumsal kimlik tasarımının buradaki faydası yadsınamaz bir gerçektir. İyi bir iç iletişim: Bireysel departmanlar arasındaki düzenlemeler, yapılan işin etkisini artırır ve maliyetlerden tasarruf sağlar. Kurumsal İmaj ve eylemler uyumludur: Şirket ve çalışanın eylemleri, şirketin yerleşik imajına karşılık gelir. Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Yapı Şirketler hem dışarıda hem de kurumsal yapılarında hem kendilerinin hem de markalarının tek tip, şeffaf bir imajını sunmak için çabalarlar. Çalışanlar ve taşeronlar bu şirketin imajını görünce, değer ve hedeflerinin ne olduğunu, bir şirketin çalışmasını […]

Kurumsal Kimlik Tasarımında Logonun Önemi

Kurumsal Kimlik Tasarımında Logonun Önemi Fiziksel anlamda kurumsal kimlik önce belirli bir şirketin logosunu belirtir. Görsel ve kurumsal kimlik ile ilgili diğer materyaller, onu yaratmaya adadığınız bütçeye bağlı olacaktır. Bu, kartvizitler oluşturmayı, aynı zamanda faturanızı veya logonuzu içeren zarfları yazdırmayı da içerir. Ayrıca, görsel kimlik, logonuzu da içeren, şirketinizle veya mümkün olan en fazla potansiyel müşteriyi veya sunmak istediğiniz ürün veya hizmetleri tanıma amaçlı, farklı reklam malzemeleri türlerini ifade eder.   Kurumsal İletişim Kurumsal Kimlik İçin Ne Derece Önemlidir? Etkili bir kurumsal iletişimin önemli bir aracı, kurumsal kimlik tasarımıdır. Amacı ise güvenin oluşmasıdır: ürüne duyulan güven, gelecekteki yönelime duyulan güven ve şirketin yetenekleri, bunun bir parçası olan herkese güvenme, kısaca: markaya duyulan güven. Bu güven durumu kendiliğinden gerçekleşmez. İnsan bunun için çok çalışmalı ve tekrar tekrar ölçmelidir. Bilgi dolu bir pazarda, bir şirketin profili ayırt edilmeli ve tutarlı olmalıdır. Ancak o zaman uzun vadede algılanacak ve pozitif olarak tanımlanacaktır. Bu stratejinin temeli kurumsal kimlik tasarımıdır. Sürdürülebilir ve anlaşılabilir kurumsal iletişim sağlar. Kurumsal kimlik süreci, şirketin veya organizasyonun büyüklüğünden veya durumundan bağımsız olarak anlamlıdır. Kurumun ve müşterilerinin özel hedeflerine yönelik ölçeklendirilebilir bir stratejik yaklaşımdır.   Kurumsal Kimliğin amacı nedir? Şirketiniz için tutarlı ve net bir görsel kimlik oluşturur Şirketinizin profesyonel ve […]

Kurumsal Kimlikte Görsel Tasarımın Önemi

Kurumsal Kimlikte Görsel Tasarımın Önemi Marka görsellerinin tamamen değiştirilmesi veya kurumsal kimlik tasarımı, mülkiyet değişikliği, marka değerlerinde olası değişiklikler ve hatta haksız savurganlık gibi tüketici endişelerini doğurabilir. Tüketicilerin ilgisini çeken güçlü bir marka kişiliği varsa, önemli değişiklikler markaya duygusal bağları bozabilir. İnsanlar, diğer insanların kişilik davranışlarında vahşi dalgalanmalar beklemiyor ya da sevmiyorlar ve aynı zamanda, kullandıkları markalar benzer “şizofrenik” değişiklikler sergilediğinde endişeli davranırlar.   Kurumsal Kimlikte Markanın Niyeti Öte yandan, eğer niyet markanın duruşunu büyük ölçüde iyileştirmekse, kurumsal kimlik değişikliklerine organizasyon kültürü, kalite ve hizmet standartlarındaki yaygın değişiklikler eşlik edebilir. İyi yapılırsa ve tüketiciler yeni veya daha iyi bir deneyim yaşarlarsa, değişiklikler uzun vadede marka imajı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Kurumsal kimliğe çok miktarda para harcıyorsanız, bunu hatırlamakta fayda var.   Müşteriler İçin Kurumsal Kimlik Kurmsal kimlik, bir şirketin tüketicilere sağladığı toplam öneridir verdiği sözdür. Özellikler ve özellikler, avantajlar, performans, kalite, servis desteği ve markanın sahip olduğu değerlerden oluşabilir. Marka, bir ürün, bir kişilik, bir dizi değer ve insanların kafasında yer aldığı bir konum olarak görülebilir. Kurumsal kimlik, markanın görülmesini istediği her şeydir. Müşteriler için Kurumsal Kimlik her şeyden önemlidir. Kendisine ait kurumsal kimlik tasarımı olmayan tüm şirketler müşterilerin gözünde güvenirsiz görünmektedir. Ne yazık ki günümüzde kurumsal kimlik […]

Kurumsal Kimlik Tasarımı Neden Önemlidir?

Kurumsal Kimlik Tasarımı Neden Önemlidir? Kim olduğunuzu, müşterilerinizin kim olduğunu ve onlara ne gibi bir değer verdiğinizi net bir şekilde anlamak, başarılı bir işletme için çok önemlidir. kurumsal kimlik ise tam bu ihtiyaç karşılığı oluşturulmuştur. Bunu bir adım öteye götürmek ve pazarda etkin bir şekilde nasıl rekabet ettiğinizi anlamak ve sürdürülebilir gerçek büyümeyi geliştirmek, büyük olmanın bir sonraki adımını oluşturmaktadır. Ancak amaç ve ihtiyaçın temel taşları olmadan, büyümenin temelleri zayıflar.İyi ifade edilmiş bir amaç, işinizin kalıcı gelirini on yıllar boyunca destekleyebileceği için “altın madeni” dir. Sizden daha büyük bir kurumsal kimlik oluşturur. Danışmanlık veya koçluk hizmeti sunan birçok bağımsız profesyonel, iş yerine kendi etrafında bir marka yaratır. Amacınız halka açık bir rakam olmaksa, bu iyi olabilir. Ancak, işi gelecekteki büyüme veya satış için sizden ayırmak istiyorsanız, şirket için bir marka geliştirin. Eşsiz bir marka, satış veya satın alma sırasında devreye giren varlıklardan biri olacaktır.   Kurumsal Kimlik Tasarımının Markaya Etkisi Kurumsal Kimlik Tasarımı sadakat ve güven oluşturur.İşinizi rekabetten ayırmanın yollarından biri, sizi pazarda farklı kılan benzersiz bir markaya sahip olmaktır. Değerlerinizi ileten güçlü bir marka, müşterileriyle aynı değerleri paylaşırlarsa işinize çekecek duygusal bir bağ kurar. Bu bağlantı türü, bu müşterilerle uzun vadeli bir ilişki geliştirmenizi kolaylaştırarak müşteri sadakatini artırır.   […]

Ajanslar için Kurumsal Kimlik Tasarımı ne İfade Ediyor

Ajanslar için Kurumsal Kimlik Tasarımı ne İfade Ediyor İşletmenizin başarısındaki eksik unsur, bir işletme olarak kim olduğunuzu tanımlamak ve anlamak olabilir. Bazı çevrelerde, bu durum kurumsal kimlik tasarımı olarak tanımlanmaktadır. Bir işletme olarak kim olduğunuzu ve markalaşmanın ne anlama geldiğini bilmek zorundasınız? ‘Kim olduğunuzu’ bilmek, bir varış noktası olarak değil, yolculuk olarak görülür. Her şey verimlilik, verimlilik ve başarı ile ilgilidir. Bazıları için “ben kimim?” Cevabı basit görünebilir ve bu “kar” olur. İş dünyasındayım ve bu yüzden kar etmek için buradayım. Ancak ‘kâr’ cevabı en iyisi değildir ve aslında alt sıranızı en üst düzeye çıkarmaz. Apple, Lego ve IKEA gibi ikonik markalar, kurumsal kimlik tasarımlarını açıkça tanımlayan işletmelere örnek olarak gösteriliyor. Bunun, tutarlı bir şekilde tüm kaynaklarını bir araya getirmelerine izin verdiğini ve onları küresel başarıya ittiğini iddia ediyor.   Kurumsal kimlik tasarımlarını tanımlamakla ne kastedilmektedir? Kurumsal kimlik tezi biraz şöyle çalışır: ‘Kim olduğunuzu’ bir şirket olarak tanımlamanız, sizin yapmanıza olanak sağlayan stratejik bir zorunluluktur: Nerede büyüyeceğinizi ve varsayılan olarak nerede büyümeyeceğinizi bilin. İnsanları ve ekipleri nasıl organize eder ve konuşlandırırsınız? Kaynaklarınızı tahsis etmek için en iyi yer. Başarılı şirketler kim olduklarını belirleme ve kimliklerini tanımlama konusunda taahhütte bulunurlar. Kimliklerini tanımlamalarına izin veren öğeler şunlardır: Değer önerileri (yani, müşteri teklifleri). […]

Tüketici İçin Kurumsal Kimlik Tasarımı’nın Önemi

Tüketici İçin Kurumsal Kimlik Tasarımı’nın Önemi İnsanlar şirketleri kurumsal kimlikleri ile ilişkilendirir. Örneğin, ikonik gümüş çemberi üç noktadan oluşan bir noktada bir araya getiren herkes sembolü Mercedes Benz’in logosu olarak kabul ediyor. Tüketicinin kendilerine sunduğu sayısız seçeneğe sahip olduğu hızlı ve rekabetçi bir dünyada, bir şirketin pazarda sağlam bir varlık oluşturmak için bir stratejiye ihtiyacı var. Doğru kurumsal kimlik tasarımının bu işletme hedefine ulaşılmasına yardımcı olduğuna inanmak için güçlü nedenler var. Kurumsal Kimlik İçin İlk İzlenim Bir kişiyle tanıştığımızda, en fazla etkiye sahip olan ilk izlenimdir. Gördüğümüz ve hissettiğimizden ipuçlarını toplama eğilimindeyiz, gözlemlerimizi kişi hakkındaki görüşümüzü oluşturmak için yorumlarız. Bu aynı zamanda ürün ve şirketlere nasıl davrandığımızdır. Rakiplerinden sıyrılmak için, her şirketin benzersiz, hoş bir görünüme ve kurumsal kimliğe sahip olarak müşterinin kafasında bir niş oluşturmak için iyi bir marka imajına sahip olması gerekir.   Kurumsal Kimlik İçin Tüketici Sadakati Bir kurumsal kimlik tasarımının, işletme için belirlenen hedeflere uygun olarak tutarlı bir şekilde tasarlanması, işletmenin etiyosunu, kültürünü, ilkelerini, gelecekteki hedeflerini veya vizyonel hedeflerini korur ve yansıtır. Bunun felsefesine ve beğenisine uygun olduğunu düşünen müşterilerin bu imajla bağlantılı olduğunu hissetmeleri ve işletmeye sadakat geliştirmeleri daha muhtemeldir. Kurumsal kimliğe sahip kişisel deneyimler tüketicileri ve satın alma kararlarını etkiler. Güçlü ve olumlu bir […]

En Doğru Kurumsal Kimlik Tasarımı Nasıl Oluşturulur ?

Sirketiniz için En Doğru Kurumsal Kimlik Tasarımı Nasıl Oluşturulur ? Aktüel Adworks olarak bir kurumsal kimlik tasarımına başlamadan önce şirketinizi tanımaya çalısıyor ve izlenecek süreci belirliyoruz. Rakiplerinizi inceliyor ve markalaşmak adına fark yaratmaya çalısıyoruz. Edindiğimiz bilgileri, negatif ve pozitif olarak değerlendirip böylece sizin kimliğinizi oluşturuyoruz. Önceki yazılarımızda kurumsal kimlik tasarımının yeni kurulan şirketler içinde gerekli olduğundan bahsetmiştik ama eğer kurumsal kimlik genç bir şirket için yapılacaksa reklam ajansının şirketi çok iyi tanıyıp 20 yıl sonra nerde olacağı, iç yapı ve ekip nasıl görünmeli, yeni ürün ve hizmet katagorileri olabilirmi iyi analiz etmeli ve çalısmayı bu şekilde yapmalıdır. Eğer bu şekilde yapımazsa kurumsal kimliğin bugün çok büyük bir etkisi olsada gelecekte güncelliğini kaybeder. Kurumsal kimlik tasarımının bu sekilde geliştirilmesi sadece önünüzdeki yıllarda etkili olmasını değil, o noktaya ulaşmanıza bile yardımcı olacaktır.   Kurumsal Kimlik Tasarımınızı Geliştiriyoruz Nerden geldiğinizi, şuanki marka konumunuzu ve gelecekte nasıl bir yol almanız gerektiğini, rakiplerinizin neler yaptığını biliyoruz. Ve şimdi sizler için fark yaratan bir hikayesi olan tasarım yönü kuvvetli, kültür ve kişilik değerleri tasıyan bir kurumsal kimlik tasarlamaya hazırız. Başlamak için, Marka stratejisi hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Bunun gayesi temel değerlerin konumlandırılmasına ve marka kimliğine değer katması olacaktır. Kurumsal kimliği geliştirmek adına yazı karakteriniz, renk […]

Kurumsal Kimlik Tasarımının Unsurları Nelerdir ?

Kurumsal Kimlik Tasarımının Unsurları Nelerdir ? Tüm grafik, yazı, hikaye vizyon ve iletişimlerde tutarlı bir kurumsal kimlik oluşturulmalı. Başta sektörünüz olmak üzere farkedilir, rakiplerinizden ayrılmanıza öncülük edecek ve müşterilerinizle değil personelinizlede etkili bir şekilde çalşsmanıza yardşmcı olmalı. 1. Kurumsal Kimlik; Kişilik ve Kültür Kurumsal kimlik tasarımı yukarıda da belirttiğimiz gibi kesinlikle sadece tasarımdan oluşmamaktadır, bu sizin kim olduğunuzdur. Şirket içindede dışarıdada sizin büyüklüğünüzün kişiliğiniz ve kültürünüzün göstergesidir. Kurumsal kimliğin oluşma sürecinde şirketinizin değerleri ve kültürü en önemli yol haritasıdır. Bir şirketin kültürü sizin yani firma sahibinin liderliğinde, kararlarında, vizyonunda ve oluşturduğu her bir çalısmaya dahil olarak düzenlenmelidir.   2. Kurumsal Kimlik; Dizayn Bütün bu amaç ve vizyon, geleneksel değerleriniz, davranışlarınız ve kültürünüz her sey sizin ve çalısanlarınızın yansıması olmalı. Seçilen renkler, yazı karakterleri promosyon ürünleri, herşey firmanızı ve sektörünüzü yansıtmalı. Ve yine sektörünüzle ilgili uyum içinde olması gerekir. Örneğin bir sağlık sektörü için yapılan kurumsal kimlik tasarımında koyu renkler kullanılmaktan kaçınılmalı. Bir ağır makina sanayi içinde tam tersi. Açık konusmak gerekirse ne yazıkki ülkemizde tasarımın geldigi nokta çokta parlak değil. Aslında bu duruma sebep olan reklam ajanslarında ziyade müşteriler. Malesef yeni fikirlere açık olan çok fazla bir müşteri portfoyu bulunmamakta, bu durumda yeni fikirler yerine geleneksel medyanın ilerlemesine neden oluyor. […]

Kurumsal Web Tasarım

Kurumsal Web Tasarım İyi düşünülmüş stratejik ve hikayesi olan kurumsal web tasarım şirketin değerlerini ve gücünü yansıtır. Ki bu bu siteler hiçbir zaman bir sitemiz olsun mantığı ile yapılmamalıdır. Ve bütün kurumsal web tasarımı sitelerinin temel bir amacı olmaktadır. Bu amacın içeriğini, bulunabilirlik, ergonomi, kaliteli içerik ve google arama optimizasyonları oluşturmaktadır. İnsanlar google aramalarında ortalama ilk 5 siteyi tıklıyor, istediği bilgiye ulaşamazlarsa diğer seçenekleri değerlendiriyorlar. İstedikleri bilgiye ulaşamamalarının ve diger sitelere yönlenmelerinin en büyük nedeni, site içerisinde gezinirken istediklerini bulamama, sitenin zor kullanımı gibi etkenler yer alıyor. Bu nedenle kurumsal web tasarım oluşturulurken mutlaka içeriğin ve ergonomik yapının dinamik ve stratejik olarak hazırlanması gerekir. Kurumsal Web Tasarım Nasıl Olmalı Bütün web tarayıcılarında aynı standartda görünmeli Hızlı çalışmalı İçeriğin kolay bulunur olması Sektörünüze ve müşterilerinize uygun renk ve tasarım olmalı Googlenin sevdiği bir kod dili olmalı Kurumsal web tasarım çalısmasında bu kriterlerin tek amacı vardır, sizin müsterilerinizle olan iletişimi en etkili hale getirmek. Durum böyle olunca haliyle kurumsal web tasarım kavramı oldukça dikkat istiyor. İşin özünü söylemek gerekirse web tasarım iyi bir içeriğe ve insanlar üzerinde sizinle iletişime geçme istegi doğuracak bir stratejiye sahip olmalıdır.   Kurumsal Web Tasarım Ajansı Kurumsal web tasarım bir şirketin veya kurumun dijital medyadaki temsilcisidir. Web […]

Kurumsal Web Tasarım Ajansları

Kurusmal Web Tasarım Ajansları Kurumsal web tasarım çalışmasının belki yazılım kısmından bile daha önemli olan bölümü tasarımdır. Yazılımı bilgiye dayalıdır, ama tasarım yetenek işidir. İyi bir tasarım müşterilerinizi sitede tutar ve müşteri sitede ne kadar uzun kalırsa sizi o kadar iyi ezberler ve aklında kalırsınız. Yani kısacası bir marka çalışması olur. Fakat kurumsal web tasarımı amatör ellerden çıkma basit bir tasarım olursa sizlerde müşterileriniz gözünden küçük ve güven vermeyen bir firma olursunuz. Kurumsal web tasarımı sizin dijital dünyadaki iş yerinizdir öncelikle bunun farkında olmak gerekir. Bi düşünün 20.000 tl ye açılmış bir şirketin mimarisi ile 500.000 tl ye açılmiş bir şirketin mimarisi ve müşteri üzerindeki etki aynı olabilirmi. Ama dijital dünyanızdaki kurumsal web tasarımı şirketiniz size bu farkı kapatıyor. Ki yeni nesil kurumsal web tasarımlar işlevsellikle beraber şık olmayıda becerebiliyor. Bundan 5 yıl öncesine kadar işlevsellik olan bir web tasarım şık olamıyordu. Tabiki bu tür kurumsal web tasarımı bilgi, tecrübe ve kreatif yeteneği olan kişilerin ellinden çıkmaktadır. Size özel bir kurumsal web tasarım ile sizlerde dijital dünyada yerinizi alamalı ve markanızı bilinir kılmalısınız. Bunun için şirketinizi tanıyan ajansımız tasarımdan önce bir alt yapı ve web tasarım mimarisi oluşturur. Ajansmız özellikle kurumsal web tasarım çalışmalarında projelere dahil olmuş ve yönetmiştir. Bu […]

Markanıza Özel Kurumsal Web Tasarımı

Markanıza Özel Kurumsal Web Tasarımı Kurumsal web tasarım çalışmasının belki yazılım kısmından bile daha önemli olan bölümü tasarımdır. Yazılımı bilgiye dayalıdır, ama tasarım yetenek işidir. İyi bir tasarım müşterilerinizi sitede tutar ve müşteri sitede ne kadar uzun kalırsa sizi o kadar iyi ezberler ve aklında kalırsınız. Yani kısacası bir marka çalışması olur. Fakat kurumsal web tasarımı amatör ellerden çıkma basit bir tasarım olursa sizlerde müşterileriniz gözünden küçük ve güven vermeyen bir firma olursunuz. Kurumsal web tasarımı sizin dijital dünyadaki iş yerinizdir öncelikle bunun farkında olmak gerekir. Bi düşünün 20.000 tl ye açılmiş bir şirketin mimarisi ile 500.000 tl ye açılmiş bir şirketin mimarisi ve müşteri üzerindeki etki aynı olabilirmi. Ama dijital dünyanızdaki kurumsal web tasarımı şirketiniz size bu farkı kapatıyor. Ki yeni nesil kurumsal web tasarımlar işlevsellikle beraber şık olmayıda becerebiliyor. Bundan 5 yıl öncesine kadar işlevsellik olan bir web tasarım şık olamıyordu. Tabiki bu tür kurumsal web tasarımı bilgi, tecrübe ve kreatif yeteneği olan kişilerin ellinden çıkmaktadır. Size özel bir kurumsal web tasarım ile sizlerde dijital dünyada yerinizi alamalı ve markanızı bilinir kılmalısınız. Bunun için şirketinizi tanıyan ajansımız tasarımdan önce bir alt yapı ve web tasarım mimarisi oluşturur. Ajansmız özellikle kurumsal web tasarım çalışmalarında projelere dahil olmuş ve yönetmiştir. […]

blog

                Kurumsal Kimlik Neden Vazgeçilemez Bir Kavram?     Kurumsal kimlik, markanızın fiziksel görünümünü oluşturan şeydir. Genellikle logonuzu ve web siteniz, antetli kağıt ve kartvizit gibi destekleyici cihazları ve sosyal medya platformlarını ve işinizin ‘ses tonunu’ içerir. İşinizi profesyonel bir ışıkta göstermek istiyorsanız, tutarlı bir kurumsal kimlik tasarımını korumak çok önemlidir. Belirli bir renk ve yazı tipine bağlı kalmak, tutarlı logo konumlandırmak ve basılı ve çevrimiçi iletişiminiz boyunca aynı ses tonunu kullanmak, profesyonel duruşunuzu geliştirmenize yardımcı olacaktır.       KURUMSAL KİMLİK TASARIMININ FAYDASI NEDİR? Kurumsal kimlik tasarımına yatırım yapan bir şirket, burada kalıcı olduğunu gösterir. Şirketin başarılı olmak konusunda ciddi olduğu mesajını müşterilere ve diğer rakip firmalara göndermiş olur. Müşteriye güven duygusu verir. Kurumsal kimlik, işletmenin kültürü veya kişiliği hakkında bir fikir verir. Tutarlı bir kimlik oluştururken, bir şirket tanınmasını ve hatırlanmasını sağlar. Tek tip bir kurumsal kimlik, hedef kitlesi arasında anında tanınabilir hale gelir. Güçlü bir kurumsal kimlik, müşteri bilincini artırabilir ve bir şirketin rekabet gücünü artırabilir. Kurumsal Kimliği Marka Kimliği ve Marka İmajına Bağlama Eğer kurumsal kimlik oluşturmak istiyorsanız ve marka kişiliği oluşturmak istiyorsanız büyük bir çaba harcamanız gerekmektedir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bu, bir kişilik veya değer duygusu ve ayrıca markanızın ürün veya hizmetlerinin özelliklerini ve faydalarını içerebilir. Marka kimliğinin, doğal olarak şirketin kültürünü, hedeflerini ve amaçlarını birleştirmeye […]

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Kurumsal Kimlik Nedir? Kurumsal kimlik kavramı ilk olarak 1970’lerde ABD reklam ve marka danışmanları tarafından ortaya çıkarılmıştır . Kurumsal kimliğin özünde, net ve açık olan bir kimliğin bir şirketin eşsiz olmasını sağlandığı ve aynı zamanda şirketin kurumsal hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olduğu düşüncesidir .Genellikle “CI” olarak kısaltılan kurumsal kimlik, hem kurumsal yönetim stratejisi hem de kurumsal iletişim konseptinden oluşur. Ancak, iki terim biraz farklı fikirleri kapsamaktadır. Kurumsal kimlik, bir şirketin öz imajıdır ve bu istenen görüntüye katkıda bulunan tüm stratejik önlemleri içerir. Kurumsal kimlik kavramının akla gelen geçmişten günümüze kimisi geniş ve çok yönlü doğasını göz önüne alan ve kimisi kavramda dar olarak odaklaşan (Bemstein, 1984) çok farklı tanımları vardır. Kurumsal kimlik kavramı, kendi kimliğimizden, bizi diğerlerinden ayıran özelliklerden bahsederken neye atıfta bulunduğumuza benzer. Nasıl davrandığımız, ne konuştuğumuz ve hatta ne giydiğimizle ifade ettiğimiz, kişiliğimizi koruyan kişiliğimiz ve karakterimizdir. Benzer şekilde, bir işletme, dünyaya sunduğu imaj yoluyla, kartvizitler, antetli kağıtlar, broşürler ve diğer seçenekler gibi teminatlar yoluyla kendisini farklı kılar. Şirketin imajını korumak için sergilenen davranış biçimi ve iletişim tarzı ile ifade edilen kültürün bir uzantısı olan şirketin markasının fiziksel bir ifadesidir.   Kurumsal Kimlik Neyi İfade Eder? Kurumsal Kimlik, işletmenizin marka kişiliğini ifade eder ve sizi rakiplerinden ayırır. […]

Kurumsal Kimlik ve Markaya Kazancı

Kurumsal Kimlik ve Sonrası Kurumsal kimlik ile nasıl göründüğünüzü, kim olduğunuzu söylersiniz. İmaj, diğer insanlara nasıl göründüğünüzü, sizi nasıl algıladıklarını, kim olduklarını düşündüklerini gösterir. Bir şirket logosu, markanızı, kimin, neyi ve bunun şirketinizi nasıl tanımladığının belirgin bir görsel temsilidir. Bu senin kurumsal kimlik kartın. En başarılı markaların kendine ait bir kişiliği vardır. İşte markanızı ve kurumsal kimlik tasarımı oluşturmanın önemi bu bağlamda açıkça gözükmektedir. Her marka, tasarımcıların logolar, web siteleri, reklamlar ve daha fazlasını oluşturmak için kanallayabilecekleri benzersiz bir kurumsal kimlik tasarımına sahip olmalıdır. Küçük bir çabayla, bu kurumsal kimlik müşterilerinizi bilgilendiren, meşgul eden ve ikna eden görsel bir deneyime çevrilebilir. Coca Cola veya Apple gibi büyük markaları düşünün – genellikle logolarını görmeden veya etiketlerini okumadan önce reklam veya pazarlama girişimlerini fark edebilirsiniz. Bunun nedeni, bu şirketlerin görsel tonlarını belirleyen ve tüketicilerin anında bağlantı kurmasını sağlayan güçlü bir markaya sahip olmalarıdır.   Kurumsal kimliğin ikincil unsurları İkincil öğeler; zarflar, klasörler, defterler, kalemler, Tişörtler, araba grafikleri, afişler, torbalar, çantalar, çıkartmalar vs.’dir. Kurumsal kimlik geliştirmede, bir stil oluşturmak ve ona bağlı kalmak çok önemlidir. İyi oluşturulumuş bir ekip, size kaliteli kurumsal kimlik oluşturmak için deneyim ve becerilerini kullanır. Bu tür malzemelerle işiniz piyasada tanınacak ve müşterileriniz üzerinde iyi bir izlenim bırakacaktır. Kurumsal […]

Kurumsal Kimlik Tasarım Öncesi

Kurumsal Kimlik Tasarım ve Öncül Çalışma Kurumsal kimlik tasarım markalaşma sürecinde yapmanız gereken en öncül çalışmadır. Vakit, para, iş gücü, düşünöe ve sıkı çalışma ürünü ortaya çıkan Kurumsal kimlik markanızın her anlamda var olmasını sağlar. Konumlandırma, rakiplerinize göre sektörünüzde nerede olduğunuzu gösterir. Bizim gibi ajanslar, hedef kitlenize diğerlerinden daha iyi olduğunuzu söylemenin bir yolu olarak konumlandırma stratejisini kullanır. Farklılaşmanız, konumlandırma stratejinizin bir işlevidir. Kurumsal Kimlik ise var olmanız için gerekli en temel öğe olduğu için bu stratejinin en önemli parçasıdır. Rakiplerinizden ne kadar farklı olduğunuzu biliyorsanız, potansiyel müşterilere sektördeki konumunuzun bunlara göre ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu, müşterilerin sahip olması için çok yararlı bir bilgidir. Sizi değerlendirmelerinin temel yollarından biridir; müşteriler, konuyla ilgili düşüncelerinizi söylememiş olsanız bile, size zihinlerinde bir konum atayacaktır.   Kurumsal Kimlik ve Diğer Tüm Materyalleri Bir Araya Getirmek Şimdi tüm terimlerin ne anlama geldiğini açıkladık, mükemmel bir anlam ifade ediyor, değil mi? Sık sık, hayır. Markalaşmaya, kurumsal kimlik tasarımına ve pazarlamaya giren şeyler, tıpkı vücudunuzdaki kaslar gibi, birbiriyle ince ve birbiriyle ilişkilidir. Her biri diğerini etkiler ve biri doğru çalışmadığında, diğeri telafi etmek zorundadır. Bu yüzden, sizin için hala biraz titizlik varsa endişelenmeyin. Üzerinde çalıştığınız ve olabildiğince açık bir şekilde iletişim kurmaya çalıştığınız sürece, doğru yönde çalışıyorsunuzdur. […]

Kurumsal Kimlik Tasarımları

Kurumsal Kimlik Tasarımı Kurumsal tasarım, işi teşvik eden her şeydir – logo, iş kırtasiye, broşürler, web sitesi vb. Çoğu insanın bir marka olduğunu varsaydığı şey budur, ancak bu sadece kurumsal tasarımdır. “Elmalar bilgisayar satmıyor” dediğim gibi. Marka bunu yapıyor. Elma bize ürünü nereden alacağımızı ve ürünün kime ait olduğunu söyler. Bu kolayca tanıyabileceğimiz ve tanımlayabileceğimiz bir şey. Mülkiyet markalaşmanın büyük bir parçasıdır, bu nedenle insanların markayı ‘sahiplenmelerini’ sağlayacak bir logo ve teminatın olması önemlidir. Bu onların göğsüne, kelbine veya hatta derisine takmalarını sağlayabilir. Bilseniz de bilmeseniz de, kurumsal kimlik tasarımınız var, tıpkı bir marka imajınız olduğu gibi, aktif olarak yönetip yönetmediğiniz. Mesele, bir logo ile, oradaki sosyal medyayla ve zaman içinde başka bir yerde bir hodgepaj alanı yaratan ne olursa olsun – ya da iş hedeflerinizi destekleyecek bir şey oluşturmak istiyorsanız, bir şansa bırakılmak isteyip istemediğinizdir.   Kurumsal Tasarım: Kurumsal yönetimde önemli bir yapı taşı Kurumsal tasarım (CI), sadece bir şirketin oluşturduğu idea değildir. Kurumsal tasarım planlama gerektirir, tüm kurumu içermelidir ve hem zaman hem de finansal açıdan büyük bir çaba gerektirecektir. Aynı zamanda, kurumsal tasarım, şirketin tüm alanlarını kapsayan kurallar ve değerler aracılığıyla şirketin imajını ifade etmelidir. Kurumsal yapılar ne kadar karmaşık ve geniş kapsamlıysa, tutarlı bir görüntüyü iç […]

Katalog Tasarım

Katalog Tasarım Katalog tasarım geleneksel medyada satış ve pazarlamanın en etkili reklam ve tanıtım aracıdır. Katalog tasarım, dizayn ve içerik, baskı kalitesi ve en etkili ölçülendirme ile satışlarınızı doğrudan etkileyerek pazar payınızı artırır. Günümüz pazarlamasında internetin gelişimi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla katalog tasarım araçları azalmış olsada, hala en tv ve radyodan sonra en iyi sonuçları veren reklam kanallarıdır. Katalog tasarım firmanın faliyet alanları ürünleri ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Firmaların faliyet alanı ürün yada hizmet ne olursa olsun muhakkak etkileyici ürünü ve hizmeti en iyi şekilde müşterilere anlatbilecek ergonomisi iyi düşünülmüş bir katalog tasarım ve baskısına ihtiyaç vardır. Aktüel Ajans olarak iyi bir katalog tasarım ve baskının sadece farklı sayfalardan ve ölçülerden oluşan kağıttan bir topluluk olmadığının farkındayız. Katalog tasarım yapılırken kağıt ve baskı kalitesinin yanında tasarım çizgisininde çok büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. İnternetten bulunurak indirilen katalog temaları ile kesinlikle iş yapmamaktayız. Yaptığımız bütün katalog tasarımlar firmanıza ve ürünlerinize özel olarak dizayn edilmektedir. Katalog tasarım içim anlaşma sağladığımız müşterilemiz, tasarımın içeriğini teslim ettikten sonra katalog tasarım sürecini başlatmaktayız. Tasarımın ilk aşamasında kapak, arka kapak ve 2 tane içi sayfa tasarlanarak müşterimizi demo katalog tasarım sunumu yapmaktayız. Tasarımın anaylanmasından veya gerekiyorsa revizelerinden sonra katalogun tamamı tasarlanarak baskıya hazır hale getirilmektedir. […]