Kurmsal Kimlik İçin Görsel Dil

Kurmsal Kimlik İçin Görsel Dil Bu görsel dil sistemi, hedef kitlenizle nasıl iletişim kurduğunuz veya markanız veya ürününüzle etkileşime girecek insanları akla gelebilecek her medya aracılığıyla nasıl daha iyi bir şekilde kullanabileceğinizi belirler. İnternetten mütevazi iş kartına, kapsamlı yaklaşımınız bütün yaratıcı çözümlerin temelini oluşturur. Kurumun iş felsefesi, temel değerleri, vizyonu ve misyonu kurumsal kimlik tasarımını oluştururken tezahür ettirilmelidir. Genel olarak bir firmanın kurumsal kimliği finansal performans ve iş çevrimlerinden etkilenmez. Kurumsal Kimlik genellikle güçlü veya zayıf olarak sınıflandırılır ve işletme hayatı boyunca az çok kalıcı kalır.   Kurumsal Kimlik Analizi Kurumsal Kimlik, bir kurumun kendisini nasıl gördüğü ve müşterileri, çalışanları, yatırımcıları ve işbirlikçilerini içeren halka nasıl canlandırılmasını istediğinin bir temsilidir. Genellikle, kurumsal kimliği oluşturmak için marka etkinlikleri ve renk şemaları, kelimeler, tasarımlar ve ticari markaların bir kombinasyonu kullanılır. Genellikle bir kuruluşun kurumsal iletişim departmanı tarafından yapılır.   Kurumsal Kimliği Marka Kimliği ve Marka İmajına Bağlama Kurumsal kimlik, markanızın fiziksel görünüşü ise, marka kimliği, şirketin markanın nasıl görünmesini istediğidir. Bu, bir kişilik veya değer duygusu ve ayrıca markanızın ürün veya hizmetlerinin özelliklerini ve faydalarını içerebilir. Marka kimliğinin, doğal olarak şirketin kültürünü, hedeflerini ve amaçlarını birleştirmeye katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Örneğin, Google, marka ve kurumsal kimliğinde de gösterilen canlı, eğlenceli, yenilikçi […]

Kurumsal Kimlik İle Markayı Kişiselleştirme

Kurumsal Kimlik İle Markayı Kişiselleştirme Dışarıdan, kurumsal markalar müşterilerin kafasında ve ortak ürün özellikleri, faydalar veya tutumlar gibi markayı farklılaştırmaya yardımcı olabilecek diğer önemli unsurlar barındırır. Kurumsal kimlik, kurumun tüm çalışanlarının değerlerini, eylemlerini ve sözlerini yansıtır. İşletmeler arası bir ortamda, kurumsal kimlik tasarımı çoğunlukla geniş bir yelpazedeki çalışanlarla doğrudan temas yoluyla belirlenir. Farklı odak noktalarının bir sonucu olarak, kurumsal düzeydeki özellikler, firmanın sattığı bireysel ürünleri ve beş ürün markası kişilik boyutunu aşar.   Kurmsal Kimlik Tasarımının Temel Bileşenleri Nelerdir? Kurumsal imajın temel bir bileşeni, kurumsal marka kişiliğidir. Geçmişte ürün düzeyinde marka kişiliği çalışılmıştı. Aaker 11, 60 ABD ürün markasına atfedilen marka kişiliğini inceledi ve beş ana kümeye düştüğünü buldu: (1) samimiyet, (2) heyecan, (3) yeterlilik, (4) karmaşıklık ve (5) sağlamlıktır. Bununla birlikte, kurumsal marka kişiliği, hem şirketi hem de bir bütün olarak organizasyonu oluşturan çalışanların (hem üst yönetim hem de müşteriye yönelik) algıları hakkında daha fazladır.   Kurumsal Kimlik Tasarımının Niteliği Kurumsal marka kişilik boyutlarını nitelemek için kullanışlı bir yol, duygusal (duygular), bilişsel (düşünceler) ve konvansiyonel (eylemler) boyutlardan oluşan, tutumların üçlü görünümüdür. Özellikle, başarılı bir 21. yüzyıl işletmesinin kurumsal kişilik özelliklerinin “kalp”, “akıl” ve “vücut” ile ilgili üç boyutta toplana bileceğine inanılıyor.. Bu boyutlar, organizasyondaki çalışanlara rehberlik edebilecek ve şirketin […]

Kurumsal Kimlik Tasarımı ile Güven Oluşturma

Kurumsal Kimlik Tasarımı ile Güven Oluşturma Şirketinizin imajı ve itibarı, şirketinizin büyümesi için de önemli bir unsurdur. Müşterilerinize tam olarak ne sunmak istediğiniz çok önemlidir. Kurumsal Kimlik şirketinizin sayılan, sevilen ve değer verilen bir kurum olması için en gerekli unsurdur. Kurumsal Kimlik oluşturamamış bir şirket başarısızlığı için başka sebepler aramamlıdır. Kurumsal Kimlik tasarımınızda göstermiş olduğunuz gibi kaliteli hizmetler sunmak zorundasınız.   Şirketinizin imajı ve itibarı sağladığınız hizmetlerin kalitesine ve hizmetlerin kalitesine çalışma faaliyetlerinizin, stratejinizin ve pazarlama planlarınızın şekline bağlıdır.   Kurumsal Kimlik Tasarımında Mülkiyet ve Kontrol Şirketinizin Kurumsal kimlik tasarımı, mülkiyeti ve kontrolü de artırmanıza yardımcı olur. Müşteriler artık işletmeniz ve hizmetlerinizden haberdar olduklarından, sahiplik ölçütlerinizi ve kuruluşunuz üzerindeki kontrolünü anlayabilirler. Değişen kriterler hakkında düzenli olarak güncellenmelisiniz, şirketler de değişen zamanlara ve yeni mesajlara uyum sağlamak için yeni mesajları entegre edebilmelidir. Yeni kurulan şirketler genellikle işlerinin uzun vadeli kurulmasına odaklanır, ancak kuruluşlarının tanımlanma kolaylığına odaklanmazlar. Herhangi bir şirket, güçlü bir Kurumsal Kimlik geliştirerek kolayca tanınır. Herhangi bir kuruluşun kendi ticari organizasyonunun ayrı bir görüntüsünü oluşturmasına yardımcı olabilir. Şirket şimdi, müşterilerin iş organizasyonunuzla ilgili düşüncelerini belirleyen Güçlü Kurumsal Kimlik ile ayrı ayrı tanımlanabilir. Kurumsal kimlik tasarımının dezavantajları: 1) Kurumsal Kimlik Tasarım maliyetleri: Kurumsal bir kimlik tasarlamak, hem zaman alan hem de şirket […]

Kurumsal Kimlik ile Şirketin Vizyonunu Belirlemek

Kurumsal Kimlik İle şirketin Vizyonunu Belirlemek Bir şirketin uzun vadede sürdürebilmesi için her zaman “Sırada ne var ve biz bunu nasıl çözebiliriz ”sorularını yanıtlaması gerekir. Bugünün düşünceleriyle bir imaj geliştirmek son derece kısa görüşlü olacaktır ve bu nedenle şirketin uzun vadeye bakması ve kurumsal kimlik tasarımı buna göre düşünmesi ve planlaması gerekir. Yeni ürün gruplarında planlama, beş yıllık planlama, mevcut ürünlerde değişiklik vb., Şirketin geleceğine ve ardından kurumsal kimliğin geleceğine karar verirken dikkat edilmesi gereken hususlardır. Müşteriler, kartvizitlerinizde, web sitenizde veya sosyal medya profilinizde sürekli olarak kullanılan profesyonel bir marka gördüğünde, işlerini hak eden bir şirketin imajını elde ederler. Beklentiler, başarılı olmalarına yardımcı olacak kaynakları olan bir şirket arar. Ayrıca daha köklü bir şirket için daha fazla ödeme yapmayı da bekleyecekler. Onlara ev yapımı bir kartvizit verirseniz ya da web sayfanızın varlığı profesyonelce değilse, küçük olduğunuzu ve işlerine ya da hak ettiğini düşündüğünüz ücretlere layık olmadığını düşünürler. Kurumsal bir kimlik oluşturun: Neden başladığınız, bugün nerede olduğunuz, nereye gitmek istediğiniz ve nasıl devam etmek istediğiniz gibi tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, bir şirket Kurumsal kimlik tasarımını geliştirmek, değiştirmek ve sürdürmek için kendi stratejisini hazırlayabilir ve formüle edebilir. Konumlandırmak suretiyle marka stratejisi oluşturmak, ürünlerle marka kişiliği, etkili ve göz alıcı logolar geliştirmek, […]

Kurumsal Kimlik Tasarım

Kurumsal Kimlik Tasarım Kurumsal kimlik genellikle kurumsal tasarımla eşittir. Ancak, gerçekte bu, kurumsal kimliğin sadece bir yönüdür – yani şirketin görsel görüntüsüdür. Dolayısıyla kurumsal tasarım, kurumsal kimliğin en belirgin kısmıdır. Kurumsal kimlik tasarım unsurları arasında şirket logosu, ticari fuarlarda görsel kurumsal varlığı, şirket web sitesinin tasarımı ve şirket ürünlerinin ve ambalajlarının öne çıkan tasarım özellikleri yer almaktadır.   Kurumsal Davranış Kurumsal davranışın kurumsal kimlik üzerindeki etkisi açısından önemi asla göz ardı edilmemelidir. Bu aynı zamanda bir şirketin, menfaat sahipleri olarak kabul edilebilecek herkese yönelik davranışını da içerir. Müşterileri, medyayı ve halkı etkileyen dış davranışların yanı sıra, kurumsal davranış da iç meselelerle şekillenebilir. Bunlar, çalışanların adil muamele görmesini ve yönetim ekibinin davranış ve liderlik tarzını içerir. Şirket çalışanları da benimsemeyi seçtikleri değerleri temel alarak kurumsal davranış üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.   Kurumsal İletişim Tutarlı bir dil ve iletişim tarzı, kurumsal kimliğin de önemli bileşenleridir. Kurumsal iletişim, basın bültenleri ve reklam sloganları gibi ortak ticari faaliyetlerin yanı sıra, çalışanlarla aralarında iletişim, personel dergisi vb. Dahil olmak üzere iç iletişim olarak düşünülebilecek çeşitli etkinliklerle ilgilidir. Tutarlı bir kurumsal kimlik dağıtımı sadece şirketin daha geniş kitlelere temsili ile sınırlı kalmamakta, aynı zamanda şirket işgücündeki iç ilişkileri de kapsamaktadır.   Peki Kurumsal Kimlik […]

Kurumsal Kimlik Kavramı ve Hedef Kitlesi

Kurumsal Kimlik Kavramı Ve Hedef Kitlesi Başarılı bir şirket kurumsal kimlik tasarımını iyi işler hale getirmek, kar ve iş başarısı oluşturabilmek için belirli bir araştırmayı yürütmek ve belirli bir şirketin görsel veya web kimliğini oluşturmaktan sorumlu kişilere rehberlik etmesi gerektiğini bilir . İlk olarak, uygun bir hedef kitle, yani, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kullanması gereken insanların ortalama yaşını ve maddi durumlarını belirlemek önemlidir. Daha da ileri giderseniz, en azından kabaca eğitim seviyelerini ayrıntılı olarak belirlemek iyi bir fikir olacaktır. Görsel ve / veya kurumsal kimlik oluşturmak için bir bütçe planlaması gerekir. Bu araştırmada, yapmış oldukları olası hataları anlamak için rakip firmaların kapsamlı bir analizini de kullanabilirsiniz. Kuşkusuz, ne kadar çok bilgiye sahipseniz, şirketinizin kurumsal kimlik tasarımını oluşturmak o kadar kolay olacaktır.   Araştırmalar Başarıyı Artırır Mı? Tüm araştırmayı yaptığınızda, şirketin web veya kurumsal kimlik tasarımını oluşturma sürecinde size yardımcı olacak bu konuda donanıma sahip bir kişi veya firma bulmanız gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi, kurumsal kimlik tasarımı ilk önce web sitesine atıfta bulunur ve bunun için, bir web tasarımcısı veya web tasarım şirketi kuracaksınız ve tüm yönergeleri sunacaksınız, böylece bu uzmanlar size en uygun çözümü sunacaktır. Onlara kurumsal kimlik oluşturmak için bütçenizin ne kadar olduğuna dair bir gösterge vermeyi unutmayın, […]

Kurumsal Kimlik Tasarımını İfade Edebilme Yöntemleri

Kurumsal Kimlik Tasarımını İfade Edebilme Yöntemleri Neredeyse her tasarımcı, kurumsal kimlik sorunuyla er ya da geç karşılaşır. Ancak bununla ilgili olan şey, sadece birçok müşteriye değil, aynı zamanda birçok tasarımcıya da gizemli olmaktır: estetiğe çok fazla enerji harcanmaktadır, ancak kurumsal kimlik tasarımının gelişiminin bir şirketin tüm bölümlerini ne kadar güçlü bir şekilde etkilediği bilinmemektedir. Her gün ve neredeyse sürekli olarak, devasa miktarda bilgi ile karşı karşıya kalıyoruz. Kalıcı uyaranları duyularımızla sürekli algılıyoruz; onları tanımak, sıralamak ve tepki vermek zorundayız. Beynimiz bu taşma ile ancak en önemli uyaranları güçlü bir şekilde seçerek başa çıkabilir. Bununla birlikte, beynimizin gelen bilgileri filtrelemesine göre çoğu kriter sabit değil, esnektir. Bu durum şirketler ve kuruluşlar için sorunlara neden olmaktadır.   Kurumsal Kimlik Ürüne Duyulan Güveni Etkiler Mi? Türkiye’de birkaç yıl önce ilgili bir telekomünikasyon şirketi varken, bugün onlarca şirket bu pazarı dolduruyor. Geçmişte yalnızca bir avuç kadın dergisine varken, bir kadın bugün pek çok dergi arasından seçim yapabilir. Tüketiciler, hangi ürünü almaya karar vermeden önce daha fazla bilgiyi işlemelidir. Bu bağlamda, şirket arkasında bir ürün gittikçe daha fazla önem kazanıyor, çünkü kurumsal kimlik kavramını satın alma kararlarımızı güçlü bir şekilde etkiliyor.   Ürünler ve Başarı Kurumsal kimlik kavramının bu durumdaki önemi bilinmektedir. Ürünler gelir ve […]

Kurumsal Kimlik Tasarımı İle Kurumsal Stratejinin Önemi

Kurumsal Kimlik Tasarımı İle Kurumsal Stratejinin Önemi Kurumsal kimlik tasarımının iş hayatımızdaki önemini anlatırken atlamamız gereken bir diğer konu ise kurumsal kimlik kadar önemli olan kurumsal stratejidir. Peki nedir kurumsal strateji; İyi bir kurumsal stratejinin olağan amaçları:   Şirket İçi Şirket Dışı Kurumsal Kimlik Personel işbirliği: Sonuç Piyasayı profilleme: Özel bir kurumsal kimlik tasarımını diğer rakiplerden doğal olarak farklı kılan en önemli unsurdur. Çalışanların pazarlığı: Topluluk duygusu ve sadakat ile daha iyi performans kurumsal imajı arttırır: Müşterilerin şirkete karşı olumlu duygu ve davranışları olmasını sağlamasını sağlar. Net hedefler: Farklı departmanlar şirkete katkılarını ya da bir başka deyişle faydalarını bir olarak görür ve hedef içim birlikte çalışırlar. Bilindik marka ve yapı markanın imajının yaygın olarak tanınması, müşteri sadakatinin artırılması için en önemli ölçülerdir. Kurumsal kimlik tasarımının buradaki faydası yadsınamaz bir gerçektir. İyi bir iç iletişim: Bireysel departmanlar arasındaki düzenlemeler, yapılan işin etkisini artırır ve maliyetlerden tasarruf sağlar. Kurumsal İmaj ve eylemler uyumludur: Şirket ve çalışanın eylemleri, şirketin yerleşik imajına karşılık gelir. Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Yapı Şirketler hem dışarıda hem de kurumsal yapılarında hem kendilerinin hem de markalarının tek tip, şeffaf bir imajını sunmak için çabalarlar. Çalışanlar ve taşeronlar bu şirketin imajını görünce, değer ve hedeflerinin ne olduğunu, bir şirketin çalışmasını […]

Kurumsal Kimlik Tasarımında Logonun Önemi

Kurumsal Kimlik Tasarımında Logonun Önemi Fiziksel anlamda kurumsal kimlik önce belirli bir şirketin logosunu belirtir. Görsel ve kurumsal kimlik ile ilgili diğer materyaller, onu yaratmaya adadığınız bütçeye bağlı olacaktır. Bu, kartvizitler oluşturmayı, aynı zamanda faturanızı veya logonuzu içeren zarfları yazdırmayı da içerir. Ayrıca, görsel kimlik, logonuzu da içeren, şirketinizle veya mümkün olan en fazla potansiyel müşteriyi veya sunmak istediğiniz ürün veya hizmetleri tanıma amaçlı, farklı reklam malzemeleri türlerini ifade eder.   Kurumsal İletişim Kurumsal Kimlik İçin Ne Derece Önemlidir? Etkili bir kurumsal iletişimin önemli bir aracı, kurumsal kimlik tasarımıdır. Amacı ise güvenin oluşmasıdır: ürüne duyulan güven, gelecekteki yönelime duyulan güven ve şirketin yetenekleri, bunun bir parçası olan herkese güvenme, kısaca: markaya duyulan güven. Bu güven durumu kendiliğinden gerçekleşmez. İnsan bunun için çok çalışmalı ve tekrar tekrar ölçmelidir. Bilgi dolu bir pazarda, bir şirketin profili ayırt edilmeli ve tutarlı olmalıdır. Ancak o zaman uzun vadede algılanacak ve pozitif olarak tanımlanacaktır. Bu stratejinin temeli kurumsal kimlik tasarımıdır. Sürdürülebilir ve anlaşılabilir kurumsal iletişim sağlar. Kurumsal kimlik süreci, şirketin veya organizasyonun büyüklüğünden veya durumundan bağımsız olarak anlamlıdır. Kurumun ve müşterilerinin özel hedeflerine yönelik ölçeklendirilebilir bir stratejik yaklaşımdır.   Kurumsal Kimliğin amacı nedir? Şirketiniz için tutarlı ve net bir görsel kimlik oluşturur Şirketinizin profesyonel ve […]

Kurumsal Kimlikte Görsel Tasarımın Önemi

Kurumsal Kimlikte Görsel Tasarımın Önemi Marka görsellerinin tamamen değiştirilmesi veya kurumsal kimlik tasarımı, mülkiyet değişikliği, marka değerlerinde olası değişiklikler ve hatta haksız savurganlık gibi tüketici endişelerini doğurabilir. Tüketicilerin ilgisini çeken güçlü bir marka kişiliği varsa, önemli değişiklikler markaya duygusal bağları bozabilir. İnsanlar, diğer insanların kişilik davranışlarında vahşi dalgalanmalar beklemiyor ya da sevmiyorlar ve aynı zamanda, kullandıkları markalar benzer “şizofrenik” değişiklikler sergilediğinde endişeli davranırlar.   Kurumsal Kimlikte Markanın Niyeti Öte yandan, eğer niyet markanın duruşunu büyük ölçüde iyileştirmekse, kurumsal kimlik değişikliklerine organizasyon kültürü, kalite ve hizmet standartlarındaki yaygın değişiklikler eşlik edebilir. İyi yapılırsa ve tüketiciler yeni veya daha iyi bir deneyim yaşarlarsa, değişiklikler uzun vadede marka imajı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Kurumsal kimliğe çok miktarda para harcıyorsanız, bunu hatırlamakta fayda var.   Müşteriler İçin Kurumsal Kimlik Kurmsal kimlik, bir şirketin tüketicilere sağladığı toplam öneridir verdiği sözdür. Özellikler ve özellikler, avantajlar, performans, kalite, servis desteği ve markanın sahip olduğu değerlerden oluşabilir. Marka, bir ürün, bir kişilik, bir dizi değer ve insanların kafasında yer aldığı bir konum olarak görülebilir. Kurumsal kimlik, markanın görülmesini istediği her şeydir. Müşteriler için Kurumsal Kimlik her şeyden önemlidir. Kendisine ait kurumsal kimlik tasarımı olmayan tüm şirketler müşterilerin gözünde güvenirsiz görünmektedir. Ne yazık ki günümüzde kurumsal kimlik […]