Kurumsal Kimlik İle Markayı Kişiselleştirme

Dışarıdan, kurumsal markalar müşterilerin kafasında ve ortak ürün özellikleri, faydalar veya tutumlar gibi markayı farklılaştırmaya yardımcı olabilecek diğer önemli unsurlar barındırır.

Kurumsal kimlik, kurumun tüm çalışanlarının değerlerini, eylemlerini ve sözlerini yansıtır. İşletmeler arası bir ortamda, kurumsal kimlik tasarımı çoğunlukla geniş bir yelpazedeki çalışanlarla doğrudan temas yoluyla belirlenir. Farklı odak noktalarının bir sonucu olarak, kurumsal düzeydeki özellikler, firmanın sattığı bireysel ürünleri ve beş ürün markası kişilik boyutunu aşar.

kurumsal-kimlik

kurumsal-kimlik

 

Kurmsal Kimlik Tasarımının Temel Bileşenleri Nelerdir?

Kurumsal imajın temel bir bileşeni, kurumsal marka kişiliğidir. Geçmişte ürün düzeyinde marka kişiliği çalışılmıştı. Aaker 11, 60 ABD ürün markasına atfedilen marka kişiliğini inceledi ve beş ana kümeye düştüğünü buldu: (1) samimiyet, (2) heyecan, (3) yeterlilik, (4) karmaşıklık ve (5) sağlamlıktır.

Bununla birlikte, kurumsal marka kişiliği, hem şirketi hem de bir bütün olarak organizasyonu oluşturan çalışanların (hem üst yönetim hem de müşteriye yönelik) algıları hakkında daha fazladır.

 

Kurumsal Kimlik Tasarımının Niteliği

Kurumsal marka kişilik boyutlarını nitelemek için kullanışlı bir yol, duygusal (duygular), bilişsel (düşünceler) ve konvansiyonel (eylemler) boyutlardan oluşan, tutumların üçlü görünümüdür. Özellikle, başarılı bir 21. yüzyıl işletmesinin kurumsal kişilik özelliklerinin “kalp”, “akıl” ve “vücut” ile ilgili üç boyutta toplana bileceğine inanılıyor.. Bu boyutlar, organizasyondaki çalışanlara rehberlik edebilecek ve şirketin başkaları tarafından nasıl görüleceğini etkileyebilecek üç farklı kişilik özelliği kümesini yansıtmaktadır.

– Şirketin kalbi iki özellikten oluşur: tutkulu ve şefkatli. Şirket, müşterilerine hizmet verme ve pazarda rekabet etme konusunda tutkulu olmalı ve çalışanları, paydaşları ve faaliyet gösterdiği topluluk üyelerine şefkat göstermelidir.

“Şirketin aklı” iki özellik içerir: yaratıcı ve disiplinli. Başarılı bir şirket, müşterilerine hizmet verme ve pazarda kazanma yaklaşımında yaratıcı olmalı, ayrıca kurum genelinde uygun ve tutarlı eylemler sağlayan disiplinli bir yaklaşım benimsemelidir.

—Bir şirketin “gövdesi” iki özellikten oluşur: çevik ve işbirlikçi. Başarılı olan şirket, pazardaki değişikliklere karlı bir şekilde tepki verme becerisine sahip olmalı ve aynı zamanda şirketin içinde ve dışında ortak hedeflere doğru iyi çalışmasını sağlayan ortak bir yaklaşım kullanmalıdır.

 

 Bu Üç Temel Özellik Birleşince Ne Olur?

Kurumsal marka kişiliğinin bu üç temel boyutunun tanımlanmasının, kurumsal kimlik araştırmasına yaklaşımları ampirik olarak analiz eden ve “Kurumsal Kimlik Karması:” Ruh, Zihin ve Sesin üç temel boyutunu tanımlayan birçok çalışmayla aynı görüşte olduğunu farkedebiliriz

Daha sonra, bu üç kurumsal marka kişilik boyutunu detaylı olarak ele alabilriz. Üç boyutun her biri için, bu boyutlardaki birincil kurumsal kişilik özelliklerini yakalayan iki ek alt boyut tanımlanmıştır.

 

Kurumsal Kimlik”te Kalp: Tutku ve Merhamet

Organizasyonun kalbi tutku ve şefkat içerir. Başarılı 21. yüzyıla ait firmaların çalışanları, şirket, markaları ve işleri konusunda tutkulu olmalıdırlar. Yaptıkları şey hakkında güçlü bir şey hissetmiyorlarsa, diğer hayati kurumsal kişilik özelliklerini benimsemeleri için onları motive etmek zor olacaktır.

 

Kurumsal Kimlik ve Müşterilerin Sesi

Çalışanların şirketteki belirli rollerine duydukları tutku, işlerine, rekabet ettiği endüstriye ve müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere uzanmalıdır. Çalışanların müşterileri için yaptıklarına karşı tutkulu olmaları özellikle zorunludur. Kurumsal kimlik bu tutku için gerekli süreci oluşturmuştur.

Müşteriler, herhangi bir şirketin temel varlığı olduğundan, her çalışanın, müşteriye olan bağlılığında şirkete yardımcı olma konusunda güçlü bir isteği olması gerekir. Bunun içinse Kurumsal kimlik oluşturmak gerekir. Örneğin, bilinen bir şirket , müşteriye en önemli olanı belirlemek ve kaynakları buna göre tahsis etmek için “Müşterinin Sesi” sürecini kurarak, müşterinin çıkarlarının kendi içinde öncelikli kalmasını sağlamıştır.

 

Müşterinin Temel İhtiyacı

  1. yüzyıl firması, müşterilerinden çalışanlarına ve iş yaptığı toplulukların üyelerine kadar tüm paydaşlarına derinlemesine bakmalıdır. Örneğin, müşteri hizmetleri, müşteri ödüllendirme programları, gelişmiş müşteri hizmetleri veya yeni ürün ve hizmetler ile müşteri ihtiyaçlarına cevap vererek gösterilebilir. Müşteri ihtiyacının temelinde ise güven duygusu vardır güven duygusu oluşturmaya çalışırken en önemli unsur başarılı bir kurumsal kimlik tasarımına ihtiyaç duymanızdır.

 

Kurumsal Kimlik Oluştururken “Pozitif Hırs” Güç Sağlar mı?

Tutku veya pozitif hırs, çalışanlara içsel bir sürücü sağlar, ancak şefkat yoluyla başkaları için bir endişe ile karşılanmalıdır. Örneğin: Nike’ın, atletizm ve sporculara olan tutkusu büyük bir pazarlama başarısını körükleyen, ancak birçok yönden başkalarına şefkatli olan bir şirketin olağanüstü bir örneğidir.

Nike, “çocukları hareket ettirmek ve çocuklara yardım etmek için bir yol vermek” gibi çeşitli topluluk girişimleriyle topluma merhamet göstermekte ve İngiltere’deki Zoneparcs ve İngiltere’deki ilköğretim okullarında oyun süresini dönüştürmek için Zoneparcs; atık ve toksik maddeleri en aza indirmek için farklı ayakkabı malzemeleri ve yapıları kullanan Nike Considered ve Nike Reuse-A-Shoe geri dönüşüm programı gibi çevresel girişimler; ve tedarik zinciri yönetimi ve Global Alliance’a dahil olmada en iyi uygulama yöntemleriyle kurumsal sorumluluk girişimleri yapmıştır. Kurumsal kimlik tasarımının buradaki başarısını açıkça görebiliriz.

 

Kurumsal Kimlik ile Zihin: Yaratıcılık ve Disiplin

Başarılı bir işin ‘zihni’ yaratıcı ama disiplinli olmalıdır. Özellikle, 21. yüzyıla ait şirketler, işin hemen hemen tüm yönleriyle doğasında var olan takasların üstesinden gelmek için yaratıcılığa sahip olmalıdır.

Pek çok yönden, yönetimin en temel zorluğu, pazarlama ve diğer kararların alınmasında var olabilecek birçok potansiyel takasın nasıl uzlaştırılacağı veya ele alınacağıdır.

Bir şirket için stratejik, taktiksel, finansal veya örgütsel kararlar verirken ortaya çıkabilecek farklı olası takas ve çatışmaları listeler.

 

Kurumsal Kimlik Oluştururken Seziler Önemli midir?

Bir kurumsal marka kişiliği ya da markanın kurumsal kimlik tasarımı, her biri iki temel özellik olarak tanımlanabilecek üç ana boyutta tanımlanır: ‘kalp’ (tutkulu ve şefkatli), ‘zihin’ (yaratıcı ve disiplinli) ve ‘vücut’ (çevik ve işbirlikçi). Önemli olarak, bu üç çift kişilik kişilik özelliğinin etkileri birbirleri tarafından geliştirilmektedir. Başka bir deyişle, kurumsal kişilik özelliklerinin bir katkı etkisi değil, çarpımsal veya etkileşimli bir etkisi olabilir.

Örneğin tutku, yaratıcılığın motoru olabilir. Markayı yaşayan ve müşterilerine yakın çalışanların, enerjik olarak yeni çözümler üretmeleri daha muhtemeldir. Yaratıcılık, çevikliği kolaylaştırır, şirket başarı oranını yükseltir. Başka bir örnek olarak, disiplinli olmak, ortaklar arasında açıkça belirlendiğinden daha verimli işbirlikleri sağlar. Kısacası, bu üç boyutu ve altı özelliği en üst düzeye çıkaran kurumsal kişilik, değerli sinerjik etkiler yaratabilmek için daha iyi olmalıdır.

 

Kurumsal kimlikte etkileşimleri en üst düzeye çıkarmak için hangi koşullar geçerli olmalıdır?

Bu kurumsal kişilik boyutlarını, örneğin kurumsal güvenilirlik ve ilgili algılanan uzmanlık, güvenilirlik ve benzerlik gibi diğer kurumsal imaj boyutlarıyla ilişkilendirmek de faydalı olacaktır.

 

Kurumsal Kimlik Sistemi

Şirketinizi dünyaya sunmaya çalışırken, markalaşmanın anlamı olan kurumsal kimlik (CI), kendinizi diğer rakiplerden farklılaştırmak için en tehlikeli süreç olmalıdır.

Son zamanlarda, kurumsal kimlik şirketiniz için en önemli parçalardan biri olabilir çünkü birçok şirket markalarını ve kurumsal imajlarını güçlendirmek için bu sistem üzerinde çalışıyor.

 

Neler dahil edilmeli?

Şirketiniz kurumsal kimlik sistemini düşündüğünde, şirketiniz şimdi markanızı yaratıcılığımızla ve kurumsal kimlikle ilgili üç ana görüşle geliştirmenize yardımcı oluyor: Zihin kimliği (MI), görsel kimlik (VI) ve davranış kimliği (BI) .

Zihin Kimliği (MI), konseptiniz, stratejiniz ve potansiyel kimliğiniz olan görsel kimlik (VI) ile iletişim kurma konusundaki beklentinizden ve odaklanan davranış kimliğinden (BI) oluşan şirketinizin temelidir. şirketinizin karakteristiğini gerçekleştirmek için şirketinizi eğitin, yönetin ve tanıtın. Tüm bu unsurlar sayesinde kurumsal kimlik sisteminin net bir şekilde başlaması kararlaştırılabilir.

Marka Kimliği, Kurumsal Kimlik veya Ürün Kimliği düşündüğümüzde, daha sofistike bir görsel dildir. Renkler, yazı tipleri ve fotoğrafçılık, illüstrasyon ve Infographics uygulamaları, bir logodan ve hatta logo sistemlerinden çok daha fazlasıdır.

About the Author: