Kurumsal Kimlik Tasarımı ile Güven Oluşturma

Şirketinizin imajı ve itibarı, şirketinizin büyümesi için de önemli bir unsurdur. Müşterilerinize tam olarak ne sunmak istediğiniz çok önemlidir.

Kurumsal Kimlik şirketinizin sayılan, sevilen ve değer verilen bir kurum olması için en gerekli unsurdur. Kurumsal Kimlik oluşturamamış bir şirket başarısızlığı için başka sebepler aramamlıdır.

kurumsal-kimlik

kurumsal-kimlik

Kurumsal Kimlik tasarımınızda göstermiş olduğunuz gibi kaliteli hizmetler sunmak zorundasınız.   Şirketinizin imajı ve itibarı sağladığınız hizmetlerin kalitesine ve hizmetlerin kalitesine çalışma faaliyetlerinizin, stratejinizin ve pazarlama planlarınızın şekline bağlıdır.

 

Kurumsal Kimlik Tasarımında Mülkiyet ve Kontrol

Şirketinizin Kurumsal kimlik tasarımı, mülkiyeti ve kontrolü de artırmanıza yardımcı olur. Müşteriler artık işletmeniz ve hizmetlerinizden haberdar olduklarından, sahiplik ölçütlerinizi ve kuruluşunuz üzerindeki kontrolünü anlayabilirler. Değişen kriterler hakkında düzenli olarak güncellenmelisiniz, şirketler de değişen zamanlara ve yeni mesajlara uyum sağlamak için yeni mesajları entegre edebilmelidir.

Yeni kurulan şirketler genellikle işlerinin uzun vadeli kurulmasına odaklanır, ancak kuruluşlarının tanımlanma kolaylığına odaklanmazlar. Herhangi bir şirket, güçlü bir Kurumsal Kimlik geliştirerek kolayca tanınır.

Herhangi bir kuruluşun kendi ticari organizasyonunun ayrı bir görüntüsünü oluşturmasına yardımcı olabilir.

Şirket şimdi, müşterilerin iş organizasyonunuzla ilgili düşüncelerini belirleyen Güçlü Kurumsal Kimlik ile ayrı ayrı tanımlanabilir.

Kurumsal kimlik tasarımının dezavantajları:

1) Kurumsal Kimlik Tasarım maliyetleri: Kurumsal bir kimlik tasarlamak, hem zaman alan hem de şirket için maliyetlidir.

Ya iç ekip kullanılıyor ya da şirket dış kaynak kullanıyor. Her iki durumda da, maliyet faktörü önemli ölçüde artar.

2) Kurumsal Kimlik Kavramında Karmaşıklık: Kurumsal kimlik gelişimi, her şirketin yapamayacağı, uzun, zahmetli ve karmaşık bir süreçtir. Denetimler, pazar araştırması, müşteri analizi, pazar analizi gibi kapsamlı araştırmalar sadece zaman alıcı değil aynı zamanda karmaşıktır ve bunların hepsini ilişkilendirmek, tek bir kişinin işi değildir.Kurumsal kimlik çok uluslu devlerin kolayca geliştirilebilmesine karşın, gereklilikleri karşılamak için yeterli fonu bulunmadığı için yeni başlayanlar ve orta ölçekli şirketler tarafından geliştirilemez.

 

Kurumsal marka için kurumsal kimlik ve kişiliğinin önemi

Kurmsal kimlik, bir markaya atfedilebilen insan özellikleri veya özellikleri olarak tanımlanmıştır. Kurumsal marka kişiliği, bir kurumsal markaya özgü bir marka kişiliği şeklidir. Belirli bir ürün markası için tipik olarak tüketiciler ve kullanıcı görüntüleriyle ilgili olan bir ürün markası kişiliğinin aksine, bir şirket markası kişiliği, kurum çalışanlarının bir bütün olarak insan özellikleri veya özellikleri açısından tanımlanabilir.

Bir kurumsal marka kişiliği, kurumun tüm çalışanlarının değerlerini, kelimelerini ve eylemlerini yansıtacaktır. Başarılı bir 21. yüzyıl firması, kurumsal kişilik tasarımını dikkatli bir şekilde yönetmelidir.

 

21.Yüzyıl Başarısı Neye Bağlı?

Kurumsal kimlik üç temel boyutu ve pazar başarısı için çok önemli olan her bir boyut için iki özellik Tutkulu ve Şefkatli (Kalp), Yaratıcı ve Disiplinli (Zihin) ve Çevik ve İşbirlikçi (Vücut) olarak belirtilmiştir. Bu özelliklerin, bir özelliğin etkilerinin bir başkasının varlığı ile arttırılabileceği şekilde etkileşimli bir etkisi vardır.

Her şeyden önce başarılı bir 21. yüzyıl firması, kurumsal kimlik tasarımını dikkatli bir şekilde yönetmelidir. Kurumsal kimlik tasarımı, kurum tarafından tutulan kurumsal değerleri yansıtmalıdır. Örneğin, çevresel yönetim bir şirketin temel değerlerinden biriyse, “sorumlu” ve “özen gösterme (çevre için)” gibi özellikler marka kişilik özelliklerine yansır. Bu şekilde, kurumsal kimlik, kurumsal değerlerle şekillenir.

Bir şirketin kurumsal kimlik değeri, tüketiciler ve genel halk tarafından görüldüğü gibi, şirketin dahili olarak edindiği değerlerle aynı hizada olmalıdır.

Ancak bir şirket, değerleri ile tutarlı olan uygun bir kişilik özellikleri kümesini sağlamlaştırır ve çalışan davranışlarını yönlendirir, rakiplerine karşı sürdürülebilir bir başarı elde edebilir. Bu yazıda, kurumsal marka kişilik özelliklerine bir bakış açısı sunulmuştur. Özellikle, kurumsal marka kişiliğini toplu olarak tanımlayan üç temel özellik seti olduğu ileri sürülmektedir.

Bu nedenle, bu üç özellik grubundaki kuruluşun performansını en üst düzeye çıkarmak, 21. yüzyıldaki iş başarısı için çok önemlidir.

 

Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Yeni şirketler:

Piyasalar olgunlaşmaya devam ettikçe ve endüstrilerdeki rekabet güçlendikçe, şirketler sundukları ürün veya hizmetleri temel alarak başaramazlar. İşletmenin bu temel işlevleri tartışmasız bir şekilde hala önemli olmasına rağmen, şirket kültürü ve kurumsal vatandaşlık gibi diğer hususlar, bir şirketin rekabet edebilme yeteneğinin belirlenmesinde göreceli önemi artmıştır.

Sonuç olarak, 21. yüzyılın iş dünyasının başarısı kurumsal kimliğin nasıl oluştuğu ile ilgidir.Tarihsel olarak, bir şirketin kurumsal kimlik tasarımı, yalnızca o şirketin yaptığı işlerin sonucudur.

 

Kurumsal Kimlik Tasarımının Markaya Özgü Olması

Bir şirketin ne olduğu ve kendisini tüketiciye nasıl sunduğu, kurumsal kimlik kişiliği ile tanımlanır. Kurumsal marka kişiliği, bir kurumsal markaya özgü bir marka kişiliği şeklidir. Marka kişiliği, bir markaya atfedilebilen insan özellikleri veya özellikleri olarak anlaşılmaktadır.

Tüketici araştırmalarında marka kişiliğinin yaygın olarak keşfedilme yolu, aşağıdaki gibi sorular sormaktır:

Marka bir insan olarak canlanırsa, nasıl olurdu? Ne yapardın? Nerede yaşayacak? Ne giyerdi? Bir partiye giderse kiminle konuşurdu (ve ne hakkında konuşacaktı)?

 

Kurumsal Kimlik İle Marka Kişiliği Kavramı

Marka kişiliği kavramı, hem ürün markaları hem de kurumsal markalar ile ilgili olsa da, marka kişiliği konseptinin nasıl uygulanması gerektiğini etkileyen iki marka türü arasında çizilebilecek önemli bir ayrım vardır. Bir şirket markası, bir şirket markasının çok daha geniş bir yelpazedeki dernekleri kapsayabileceği bir ürün markasından farklıdır.

Sonuç olarak, kurumsal markalar genellikle sahip olduğu her ürün markası için kişilik özellikleri kümesinden daha geniş ve farklı olarak oluşturulmuş bir dizi kişilik özelliğine sahip olacaktır. Doğası gereği, bir ürün markası temsil ettiği her şey ile tanımlanırken, bir kurumsal marka  kurumsal kimlik tasarımı ile ne yaptığını daha doğrusu nasıl başarabildiği ile tanımlanır.

 

Kurumsal Kimlik Tasarımı Ve Çalışan Değeri

Belirli bir ürün markası için tipik olarak tüketiciler ve kullanıcı görüntüleriyle ilgili olan bir ürün markası kişiliğinin aksine, bir şirket markası kişiliği, bir şirketin çalışanlarının bir bütün olarak insan özellikleri veya özellikleri açısından tanımlanabilir. Kurumsal kimlik tasarımı bu nedenle çalışanların değerlerini, sözlerini ve eylemlerini bireysel ve toplu olarak yansıtacaktır.

About the Author: