Kurumsal Kimlik Tasarımı İle Kurumsal Stratejinin Önemi

Kurumsal kimlik tasarımının iş hayatımızdaki önemini anlatırken atlamamız gereken bir diğer konu ise kurumsal kimlik kadar önemli olan kurumsal stratejidir. Peki nedir kurumsal strateji;

İyi bir kurumsal stratejinin olağan amaçları:

 

kurumsal-kimlik

kurumsal-kimlik

Şirket İçi Şirket Dışı Kurumsal Kimlik

Personel işbirliği: Sonuç Piyasayı profilleme: Özel bir kurumsal kimlik tasarımını diğer rakiplerden doğal olarak farklı kılan en önemli unsurdur.

Çalışanların pazarlığı: Topluluk duygusu ve sadakat ile daha iyi performans kurumsal imajı arttırır: Müşterilerin şirkete karşı olumlu duygu ve davranışları olmasını sağlamasını sağlar.

Net hedefler: Farklı departmanlar şirkete katkılarını ya da bir başka deyişle faydalarını bir olarak görür ve hedef içim birlikte çalışırlar. Bilindik marka ve yapı markanın imajının yaygın olarak tanınması, müşteri sadakatinin artırılması için en önemli ölçülerdir. Kurumsal kimlik tasarımının buradaki faydası yadsınamaz bir gerçektir.

İyi bir iç iletişim: Bireysel departmanlar arasındaki düzenlemeler, yapılan işin etkisini artırır ve maliyetlerden tasarruf sağlar. Kurumsal İmaj ve eylemler uyumludur: Şirket ve çalışanın eylemleri, şirketin yerleşik imajına karşılık gelir.

Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Yapı

Şirketler hem dışarıda hem de kurumsal yapılarında hem kendilerinin hem de markalarının tek tip, şeffaf bir imajını sunmak için çabalarlar. Çalışanlar ve taşeronlar bu şirketin imajını görünce, değer ve hedeflerinin ne olduğunu, bir şirketin çalışmasını kolaylaştırır. Ek olarak, tutarlı bir öz-imge, iyi bir ağa sahip yapıdaki rollerini tanıyan işgücünün sadakatini güçlendirir. Kurumsal kimlik bu sadakati güçlendiren yapı taşı sayılır.Şirket içindeki değerleri değerlendirip anlayan çalışanlar, diğer departmanlar ile daha iyi işbirliği yapma ve genel performansı iyileştirme eğilimindedir.

Bunların dışında kurumsal kimlik tasarlama için pazarlama kampanyalarının hangi yönlerini alması gerektiğini, hedeflerin ne olması gerektiğini ve pazar araştırmasının nasıl yapılacağını belirler ve kapsar. Bir şirketin öz imajı yani oluşturduğu kurumsal kimlik tasarımı, kendisini müşteriye ve halka sunmak için aldığı tedbirler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öte yandan, düşüncesiz, çelişkili önlemler hatalı bir kurumsal kimliği oluşturmanıza neden olur.

 

Kurumsal Kimlik Değiştirilebilir mi?

Tabii ki kurumsal kimlik değişebilir. Yeni ürün gelişimi veya yeniden yapılanma gibi sosyal değişim ve iç faktörler gibi dış koşullar, yeniden tanınmaya ihtiyaç duyulan kurumsal kimlik tasarımın farklı yönlerine neden olabilir. Ancak, önemli değişiklikler yaparken dikkatli olmanız önerilir, bunun sebebi davranıştaki ani farklılıklar müşteri tabanınızı rahatsız edebilir bu da kurumsal kimlik tasarımınızdaki güvenirliliği azaltır.

Markanız müşterilerinizin kimliğine hitap ederse, temel bir değişiklik onlara ihanet gibi gelebilir. Ancak kurumsal kimlik tasarımınızı değiştirmek, gerekli değişikliklere eşlik etmek kaçınılmaz bir faaliyet olacaktır. Örneklendirecek olursak bu tarafların imajını sık sık değiştirdiği siyaset gibi bir alanda açıkça görülüyor.

Kurumsal kimlik tasarımının diğer tarafı kurumsal imajdır. Bu, hem kurumsal kimlik tasarımından hem de bundan etkilenen şirketin dış algısını apaçık ifade eder. Şirketin güçlü bir kimliği varsa, rekabetten sıyrılır ve kamuoyunda itibarını belirleyen belli bir imaja sahiptir. Kurumsal bir kimlik, şirketin tüm yönleriyle zaman içinde görünür olmalıdır. İyi bir üne sahip olan şirketler, kurumsal kimlikleri ile var olduklarında bu çağın gerektirdiklerine ayak uydurmuştur diyebiliriz.

About the Author: