Kurumsal Kimlik Tasarımını İfade Edebilme Yöntemleri

Neredeyse her tasarımcı, kurumsal kimlik sorunuyla er ya da geç karşılaşır. Ancak bununla ilgili olan şey, sadece birçok müşteriye değil, aynı zamanda birçok tasarımcıya da gizemli olmaktır: estetiğe çok fazla enerji harcanmaktadır, ancak kurumsal kimlik tasarımının gelişiminin bir şirketin tüm bölümlerini ne kadar güçlü bir şekilde etkilediği bilinmemektedir.

Her gün ve neredeyse sürekli olarak, devasa miktarda bilgi ile karşı karşıya kalıyoruz. Kalıcı uyaranları duyularımızla sürekli algılıyoruz; onları tanımak, sıralamak ve tepki vermek zorundayız. Beynimiz bu taşma ile ancak en önemli uyaranları güçlü bir şekilde seçerek başa çıkabilir. Bununla birlikte, beynimizin gelen bilgileri filtrelemesine göre çoğu kriter sabit değil, esnektir.

Bu durum şirketler ve kuruluşlar için sorunlara neden olmaktadır.

 

kurumsal-kimlik

kurumsal-kimlik

Kurumsal Kimlik Ürüne Duyulan Güveni Etkiler Mi?

Türkiye’de birkaç yıl önce ilgili bir telekomünikasyon şirketi varken, bugün onlarca şirket bu pazarı dolduruyor. Geçmişte yalnızca bir avuç kadın dergisine varken, bir kadın bugün pek çok dergi arasından seçim yapabilir. Tüketiciler, hangi ürünü almaya karar vermeden önce daha fazla bilgiyi işlemelidir.

Bu bağlamda, şirket arkasında bir ürün gittikçe daha fazla önem kazanıyor, çünkü kurumsal kimlik kavramını satın alma kararlarımızı güçlü bir şekilde etkiliyor.

 

Ürünler ve Başarı

Kurumsal kimlik kavramının bu durumdaki önemi bilinmektedir. Ürünler gelir ve gider, ancak şirket sabit kalır. Dolayısıyla değer sistemimizdeki konumu önemli bir tüketici kriteridir. Kurumsal iletişim ile kurumsal kimlik böyle bir konumu inşa etmek ve geliştirmek zorundadır. Etkili bir kurumsal iletişimin önemli olan ilk aşaması güvenin oluşmasıdır: ürüne duyulan güven, gelecekteki yönelime duyulan güven ve şirketin yetenekleri, bunun bir parçası olan herkese güvenme, kısaca: markaya duyulan güven. Bu güven kuruluşu otomatik olarak gerçekleşmez. İnsan bunun için çok çalışmalı ve tekrar tekrar ölçmelidir.

Planlı,kusursuz bir kurumsal kimlik oluşturularak bu sağlanabilir. Bilgi dolu bir pazarda, bir şirketin profili ayırt edilmeli ve tutarlı olmalıdır. Ancak o zaman uzun vadede algılanacak ve pozitif olarak tanımlanacaktır.

 

Kurumsal Kimlik Süreci

Bu stratejinin temeli kurumsal kimliktir. Sürdürülebilir ve anlaşılabilir kurumsal iletişim sağlar.

Kurumsal kimlik süreci, şirketin veya organizasyonun büyüklüğünden veya durumundan bağımsız olarak anlamlıdır. Kurumun ve müşterilerinin özel hedeflerine yönelik ölçeklendirilebilir bir stratejik yaklaşımdır.

İş dünyasında kurumsal kimlik kavramının temel tanımı, belirli bir şirketin son kullanıcılar tarafından tanınmasıdır ve böylece bir şirketin, son kullanıcılar tarafından bir marka olarak tanınması amacıyla benzersiz bir kimlik yaratması için belirlenen tüm faaliyetler.

Belirli bir şirketin kimliğinin, bir bireyin kimlik kartının veya özgeçmişinin ne olduğu açıkça ifade edilebilir.

 

Kurumsal Kimlik Oluştururken Temel Amaç Nedir?

Kurumsal Kimlik temel amacı, belirli bir şirketin çeşitli etkinliklere dayanarak son müşteriler arasında tanınmasını ve marka olarak kabul edilmesini sağlamasıdır. Unutmayın, kurumsal kimlik şirketinize en iyi ışığı göstermek için yaptığınızdır ve marka, son müşterilerin şirketiniz, sunduğunuz ürünler veya hizmetler hakkında düşündükleridir. Kimlik terimi birçok belirleyiciye sahiptir, dolayısıyla kurumsal kimlik, görsel kimlik ve web kimliği vardır. Web kimliğinin, belirli bir şirketin, öncelikle web sitenizin görünümü ile aynı zamanda farklı çevrimiçi pazarlama aktiviteleriyle ilgili olduğu küresel bir ağda sunulması olduğu açıktır.

About the Author: