Kurumsal Kimlikte Görsel Tasarımın Önemi

Marka görsellerinin tamamen değiştirilmesi veya kurumsal kimlik tasarımı, mülkiyet değişikliği, marka değerlerinde olası değişiklikler ve hatta haksız savurganlık gibi tüketici endişelerini doğurabilir. Tüketicilerin ilgisini çeken güçlü bir marka kişiliği varsa, önemli değişiklikler markaya duygusal bağları bozabilir. İnsanlar, diğer insanların kişilik davranışlarında vahşi dalgalanmalar beklemiyor ya da sevmiyorlar ve aynı zamanda, kullandıkları markalar benzer “şizofrenik” değişiklikler sergilediğinde endişeli davranırlar.

 

kurumsal-kimlik

kurumsal-kimlik

Kurumsal Kimlikte Markanın Niyeti

Öte yandan, eğer niyet markanın duruşunu büyük ölçüde iyileştirmekse, kurumsal kimlik değişikliklerine organizasyon kültürü, kalite ve hizmet standartlarındaki yaygın değişiklikler eşlik edebilir. İyi yapılırsa ve tüketiciler yeni veya daha iyi bir deneyim yaşarlarsa, değişiklikler uzun vadede marka imajı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Kurumsal kimliğe çok miktarda para harcıyorsanız, bunu hatırlamakta fayda var.

 

Müşteriler İçin Kurumsal Kimlik

Kurmsal kimlik, bir şirketin tüketicilere sağladığı toplam öneridir verdiği sözdür. Özellikler ve özellikler, avantajlar, performans, kalite, servis desteği ve markanın sahip olduğu değerlerden oluşabilir. Marka, bir ürün, bir kişilik, bir dizi değer ve insanların kafasında yer aldığı bir konum olarak görülebilir. Kurumsal kimlik, markanın görülmesini istediği her şeydir.

Müşteriler için Kurumsal Kimlik her şeyden önemlidir. Kendisine ait kurumsal kimlik tasarımı olmayan tüm şirketler müşterilerin gözünde güvenirsiz görünmektedir. Ne yazık ki günümüzde kurumsal kimlik tasarımının önemini hala anlayamayan firmalar mevcuttur. Ancak bilinmelidir ki müşteriler için sıkı sıkıya oluşturulmamış ve başarılı bir kurumsal kimlik tasarımı var edilememiş tüm şirketler değersizdir.

Diğer taraftan marka imajı, marka ile ilgili tüketici algılarının toplamı veya marka kimliğiyle çakışmayacak şekilde nasıl gördükleridir. Şirketler, müşterilerin gördükleri ve düşündüklerinin istediklerinin ne olduğundan emin olmak için tüketici deneyimi üzerinde çok çalışmak zorundadır.

 

Kurumsal Kimlik Tasarımın Temel Amacı

Kurumsal Kimlik tasarımın temel amacı, belirli bir şirketin çeşitli etkinliklere dayanarak son müşteriler arasında tanınmasını ve marka olarak kabul edilmesini sağlamasıdır. Unutmayın, kurumsal kimlik şirketinize en iyi ışığı göstermek için yaptığınızdır ve marka, son müşterilerin şirketiniz, sunduğunuz ürünler veya hizmetler hakkında düşündükleridir.

Kimlik terimi birçok belirleyiciye sahiptir, dolayısıyla kurumsal kimlik, görsel kimlik ve web kimliği vardır. Web kimliğinin, belirli bir şirketin, öncelikle web sitenizin görünümü ile aynı zamanda farklı çevrimiçi pazarlama aktiviteleriyle ilgili olduğu küresel bir ağda sunulması olduğu açıktır.

Amaç organizasyonun halka ve çalışanlara tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlamaktır. Bu sebeple, tüm şirket çalışmaları planlı bir şekilde koordine edilmeli ve bu kurumsal kimlik ideali ile birleştirilmelidir. Bu, görsel kimliği, örgütsel davranışı ve kurumsal iletişimi içerir.

Ancak, kurumsal kimliğe sıkı sıkıya bir şekilde bağlı kalmak, kurumlar için büyük bir zorluk olabilir. Bunun sebebini şirketlerin kuruluşundan itibaren aynı tutarlılıkla ilerlemesinin zor oluşu sayabiliriz.

 

Kurumsal Kimlik İş Verimini Artırır mı?

Belirli bir şirketin bu kimliklerini iyi işler hale getirmek, kar ve iş başarısı getirmek için, belirli bir araştırmayı yürütmek ve belirli bir şirketin görsel veya web kimliğini oluşturmaktan sorumlu kişilere rehberlik etmek gereklidir. İlk olarak, uygun bir hedef kitle, yani, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kullanması gereken insanların ortalama yaşını ve maddi durumlarını belirlemek önemlidir.

Daha da ileri giderseniz, en azından kabaca eğitim seviyelerini ayrıntılı olarak belirlemek iyi bir fikir olacaktır.

 

 Kurumsal Kimlik Oluştururken Bütçenin Önemi

Görsel ve / veya kurumsal kimlik oluşturmak için bir bütçe planlaması gerekir. Bu araştırmada, yapmış oldukları olası hataları anlamak için rakip firmaların kapsamlı bir analizini de kullanabilirsiniz. Kuşkusuz, ne kadar çok bilgiye sahipseniz, şirketiniz içim kurumsal kimlik oluşturmak o kadar kolay olacaktır.

Tüm araştırmayı yaptığınızda, şirketin web veya görsel kimliğini oluşturma sürecinde size yardımcı olacak yeterli bir kişi veya firma bulmanız gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi, web kimliği ilk önce web sitesine atıfta bulunur ve bunun için, bir web tasarımcısı veya web tasarım şirketi kuracaksınız ve tüm yönergeleri sunacaksınız, böylece bu uzmanlar size en uygun çözümü sunacaktır. Onlara kurumsal kimlik tasarımını oluşturma bütçenizin ne kadar olduğuna dair bir gösterge vermeyi unutmayın, çünkü teklifi büyük ölçüde etkiler.

Öte yandan, görsel veya kurumsal kimlik, pazardaki belirli bir şirketi tanımlamaya yardımcı olan tüm unsurları ifade eder. Serbestçe, tüm unsurlarıyla birlikte görsel kimliğin bir şirketin düzenlemesi olduğu söylenebilir. Aynı zamanda şirket ile potansiyel müşteriler arasındaki en iyi iletişim yollarından biridir.

About the Author: